Hoppa till innehåll
Media

Värdering av stormskador har inletts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2011 11.46
Pressmeddelande -

Stormen som drog in över Finland på annandag jul har skadat och fällt skog i olika delar av Södra och Västra Finland. Landets sydvästra delar har sannolikt drabbats värst av stormen. Mest stormfällda träd finns det vid öppna platser, stränder och nya gallringsområden. Även stormen som förväntas slå till idag kan orsaka skogsskador.

De regionala skogscentralerna (1.1.2012 Finlands skogscentral) inleder arbetet med att värdera stormskadorna. Arbetet utförs i samverkan med skogsbranschens övriga aktörer. Jord- och skogsbruksministeriet har uppmanat skogscentralerna att lämna den första bedömningen senast på fredag morgon.

Därefter ska ministeriet tillsammans med Lantmäteriverket och skogscentralerna bedöma behovet av flygfotografering. Om man beslutar gå in för fotografering och om vädret tillåter fotograferingen, kommer alla att ha tillgång till bilderna.

Ministeriet påminner att det är värt att låta yrkesfolket röja upp i den stormfällda skogen. Man ska inte bege sig i skogen på egen hand. Röjningen ska göras särskilt omsorgsfullt och för att garantera säkerheten rekommenderas det att arbetet utförs maskinellt. Onödig vistelse i de stormdrabbade områdena ska också undvikas. Speciellt ska man se till att barn inte leker i närheten av skadade träd eller rotstubbar.

Ägare till stormdrabbade skogar kan kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, skogstjänstföretagaren eller skogsbolaget för fortsatta åtgärder. Målet är att röjningen efter stormen görs så fort som möjligt.

Det är bra om man hinner göra röjningen före sommaren. Träd som faller på vintern förstörs inte lika snabbt som på sommaren. Först röjs de träd och grupper av träd som har orsakat elavbrott eller är farliga för trafiken, människor och annan fast egendom.

Myndigheterna i de regionala skogscentralerna ger anvisningar för anmälan om avverkningar, inledande av arbetet och beaktande av särskilda objekt vid röjning av stormdrabbade träd.

Förra gången slog liknande stormar till i vårt land i juli-augusti 2010 då Asta, Veera, Lahja och Sylvi härjade i våra skogar. Enligt Skogsforskningsinstitutet fällde stormarna då allt som allt 8,1 miljoner kubikmeter skog. Röjningen efter dessa stormar har pågått fram till sommaren 2011. Pyry och Janika, som drog in över Finland i november 2001, fällde över sju miljoner kubikmeter skog.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
forstrådet Marja Hilska-Aaltonen, 040 751 8436
överinspektör Sanna Paanukoski, 040 771 4113

Mer information från skogscentralen:
kontaktperson Yrjö Niskanen, 0400 653 863

Skogscentralens webbplats om stormskador: www.metsatuhovalmius.fi som leder till de regionala skogscentralernas webbsidor.