Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsfinansiering för ersättningen för pälsdjur som avlivats på grund av fågelinfluensa

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 14.23
Pressmeddelande

Statsrådets finansutskott har förordat ett överskridande på 45,2 miljoner euro av det anslag som reserverats för veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare i statsbudgeten för 2024. Orsaken till att förslagsanslaget överskrids är att det behövs ett anslag på 44,4 miljoner euro för utbetalningen av ersättningar för pälsdjur som avlivats med stöd av lagen om djursjukdomar samt ett anslag på 0,8 miljoner euro genom vilket man förbereder sig på att betala ersättningar för svin som avlivas på grund av salmonellasmitta. 

Efter jord- och skogsbruksministeriets beslut överförs anslaget till Livsmedelsverket, som börjar betala ut ersättningar i mars. 

År 2023 konstaterades aviär influensa på sammanlagt 71 pälsdjursfarmer i Finland. För att utrota sjukdomen har myndigheterna beslutat att alla djur på de smittade farmerna ska avlivas. Dessutom beslutades det att djuren på en pälsdjursfarm som hade varit i nära kontakt med djuren i en smittad farm skulle avlivas. Totalt har beslut om avlivning fattats för 72 gårdar, och sammanlagt rör det sig om cirka 485 000 djur.

Under sommaren 2023 började sjukdomen sprida sig till pälsdjur efter en omfattande fågelinfluensaepidemi bland måsar. Myndigheterna förhåller sig allvarliga till förekomsten av aviär influensa hos pälsdjur, eftersom sjukdomen kan mutera till nya virusvarianter när den smittar från däggdjur till däggdjur, vilket kan leda till att det uppstår varianter som lättare smittar till människor och orsakar allvarlig sjukdom.

I lagen om djursjukdomar föreskrivs om ersättningar för djur som avlivats genom beslut av en myndighet. I ersättning betalas djurets marknadsvärde.

Enligt Livsmedelsverkets uppskattningar kommer ersättningar för pälsdjur som avlivats genom beslut av myndigheterna att betalas ut till ett belopp av totalt 50,7 miljoner euro, varav 6,5 miljoner redan har betalats ut i förskott till 35 aktörer från 2023 års anslag. 

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361, kajsa.hakulin(at)gov.fi