Hoppa till innehåll
Media

Tjänsten som kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet söktes av 16 personer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2023 13.31 | Publicerad på svenska 1.11.2023 kl. 13.46
Pressmeddelande

Tjänsten som kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet söktes inom den utsatta tiden av 16 personer. Tjänsten tillsätts fr.o.m. den 1 februari 2024 för viss tid, dock högst fem år åt gången.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Vidare ska kanslichefen leda ministeriets strategiska planering, samordna verkställandet av ministeriets strategi, svara för att den interna kontrollen fungerar samt biträda ministern i planeringen, genomförandet och övervakningen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden.

Följande personer har sökt tjänsten

 • Rayhan Ahmed
 • Ari Matti Tapio Eini
 • Minna-Mari Kaila
 • Martti Kyllönen
 • Harri Lipponen
 • Pentti Lähteenoja
 • Tuula Packalen
 • Pasi Patrikainen
 • Pekka Pesonen
 • Anssi Rönnqvist
 • Nosheen Shafique
 • Joonas Taipaleenmäki
 • Timo Taulavuori

Tre av de sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Ansökningstiden gick ut onsdagen den 1 november 2023 kl. 12.00. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som inkommit per post och inom utsatt tid till registratorskontoret.

Kontaktpersoner vid jord- och skogsbruksministeriet:
Pia Nyblom, förvaltningsdirektör, tfn 0295 162 224, pia.nyblom(at)gov.fi