Hoppa till innehåll
Media

Trädesplikten avskaffas för år 2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2007 16.59
Pressmeddelande -

Nästa år behöver jordbrukare inte lägga mark i träda för att få stöd enligt trädesrättigheterna. Trädesarealen kan användas för jordbruksproduktion, såsom odling av spannmål. Frivillig träda är dock fortfarande möjlig.

En åker som sköts men inte odlas, dvs. åkerarealen som inte utnyttjas i produktion, är också i framtiden, vid sidan av träda, en av användningsformerna för åker.

Att tillåta frivillig träda och att betrakta trädesarealen och arealen för skött men ickeodlad åker som separata användningsformer gör det möjligt att även år 2008 tillämpa miljöstödssystemet.

För att uppfylla vissa miljöstödsvillkor kan det vara nödvändigt att jordbrukare i vissa fall lägger mark i träda frivilligt. Till exempel när det gäller basåtgärder kan jordbrukare enligt systemet med gårdsstöd få stöd för träda som är täckt av växtlighet för sådana trädesarealer som betraktas som fleråriga grönträdor, viltträdor eller landskapsträdor. Om en sådan här träda är anlagd i år, måste marken även nästa år ligga i frivillig träda för att miljöstödsvillkoren ska uppfyllas.

I samband med halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i slutet av året studeras frågan om att slutligt avskaffa trädesplikten. Om trädesplikten avskaffas helt år 2009 ska även miljöstödet ändras.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Arja-Leena Kirvesniemi, tfn 09-160 542 17, 040 733 62 24
överinspektör Marjatta Jokela, tfn 09-160 523 14, 0400 933 671

Sirkka-Liisa Anttila