Hyppää sisältöön
Media

Kesannointivelvoite poistuu vuodelta 2008

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2007 16.59
Tiedote -

Ensi vuonna ei tarvitse kesannoida saadakseen kesannointioikeuksia vastaavan tuen. Kesantoalaa voi käyttää maataloustuotantoon, kuten viljan viljelyyn. Peltoja voi edelleen kesannoida vapaaehtoisesti.

Hoidettu viljelemätön pelto, jolla tarkoitetaan tuotantoon käyttämättömiä peltoja, säilyy edelleen yhtenä pellonkäyttömuotona kesannoinnin rinnalla.

Vapaaehtoisen kesannoinnin salliminen ja kesantoalan erottaminen edelleen hoidetusta viljelemättömästä pellosta mahdollistaa ympäristötukijärjestelmän nykymuotoisen soveltamisen vielä vuonna 2008.

Ympäristötuen tiettyjen ehtojen täyttymisen vuoksi viljelijöiden voi joissakin tapauksissa olla välttämätöntä kesannoida peltojaan vapaaehtoisesti. Esimerkiksi perustoimenpiteissä kasvipeitteisen kesannon tukea voi saada sellaisille tilatukijärjestelmän mukaisille kesannoille, jotka ovat monivuotisia viherkesantoja, riistakesantoja tai maisemakesantoja. Jos tällainen kesanto on perustettu vasta tänä vuonna, kesannointia on jatkettava vielä ensi vuonna vapaaehtoisesti ympäristötuen ehtojen täyttymiseksi.

Kesannointivelvoitteen pysyvän poiston tarvetta arvioidaan loppuvuodesta alkavan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan väliarvioinnin yhteydessä. Jos kesannointivelvoite poistuu kokonaan vuonna 2009, myös ympäristötukeen joudutaan tekemään muutoksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi, p. (09) 1605 4217, 040 733 6224
ylitarkastaja Marjatta Jokela, p. (09) 1605 2314, 0400 933 671