Hoppa till innehåll
Media

Identifieringsnummer hjälper att spåra fisk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2015 14.56
Pressmeddelande

Spårbarheten av havsfångade och havsodlade fiskar ska förbättras i EU-området. Den finska fiskerisektorn har kommit överens om identifieringsnummer som hjälper att spåra fiskpartier ända till fångst- eller landningsledet. Bakom det här ligger EU-förordningarna om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som började gälla i år.

Kraven på spårbarhet gäller fiskar som fiskefartyg och fiskare fångar i havet samt havsodlade fiskar som ska användas som livsmedel. Förordningarna säkerställer att havsfångade och havsodlade fiskar är lagligt och hållbart fångade och odlade.

Branschaktörerna förmedlar spårbarhetsinformation till varandra. Informationen ska vid behov ges till kommunens livsmedelstillsyn som styrs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Aktörerna kan dock använda spårbarhetsinformationen om fiskens ursprung, t.ex. om fiskefartyget, i marknadsföringen till konsumenter, men det är inte obligatoriskt att lämna spårbarhetsinformation till konsumenter.

Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter bygger på ett system som går ut på att man slår samman ett fiskparti (förstaparti) vid förstaförsäljning av partiet (primärproducenten säljer partiet till förstaköpare) och ger partiet en partikod eller ett identifieringsnummer. Partikoden ska åtfölja produkten ända fram till butik eller restaurang. Ett parti fisk som ska användas som livsmedel består av fångad eller odlad fisk som är

• av samma art
• fångad eller insamlad i samma område
• fångad eller landad samma dag
• från samma fiskefartyg eller vattenbruksanläggning

Varje fiskparti ska ges ett eget identifieringsnummer som hjälper att spåra partiet längs hela kedjan direkt till fångst- eller landningsledet. Fiskeribranschens organisationer Pro Kala, Finlands Yrkesfiskarförbund, Finlands Fiskodlarförbund, Finlands fiskhandlarförbund och LIF Fiskindustriförbundet rekommenderar att partikoden bildas enligt följande exempel. Partikoden består av fiskefartygets registreringsnummer eller vattenbruksanläggningens nummer, partiets fångst- eller landningsdatum, fiskartens FAO-nummer, partiets nettovikt och partinummer.

Branschaktörerna svarar för att fiskeriprodukterna partispecifikt kan spåras längs hela kedjan direkt till fångst- eller landningsledet. Enligt tidigare lagstiftning ska konsumenter däremot alltid ges information om fiskartens handelsbeteckning och vetenskapliga namn, fiske- eller odlingsområde, typ av fiskeredskap, produktionsmetod samt om produkten är upptinad och när det gäller förpackade produkter minsta hållbarhetstid.

Närmare information om kraven på fiskeriprodukternas spårbarhet och annan information som ska lämnas vid försäljning (på finska): http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys/

Identifieringsnummer eller partikod för ett fiskparti: https://mmm.fi//fiskar/fiskerinaring/overvakning-av-kommersiellt-fiske-och-kvotuppfoljning/sparbarhet/identifieringsnummer

Ytterligare information:
Jarmo Vilhunen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 51 62315
Risto Lampinen, fiskeråd, tfn 029 51 62458