Hoppa till innehåll
Media

Understödsansökan för projekt inom vattenkompetens öppnas 10.1.2023

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2023 14.01
Pressmeddelande

Understödsansökan för programmet tillväxt och internationalisering av vattenkompetens är öppen 10.1–17.3.2023. Understödet kan sökas för projekt som ökar den finländska vattenkompetensen, affärsverksamheten som grundar sig på den samt internationaliseringen.

Gemensamt meddelande från JSM och NTM-centralen i Södra Savolax

Ansökan är riksomfattande. Understöd kan ansökas av företag, kommuner, samkommuner och bolagen de äger och andra kommunägda aktörer samt föreningar och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Det totala understödet som erbjuds är cirka 1,7 miljoner euro. Ansökningarna ska lämnas in till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Värdet hos affärsverksamheten inom den globala vattenbranschen har uppskattats till 400–500 miljarder euro på årsnivå. Trenden ökar i och med klimatförändringen. Produktionen av säkert vatten samt reningen och utnyttjandet av avloppsvatten har bedömts inneha en topplacering i fråga om Finlands tillväxtmöjligheter för affärsverksamhet. För att uppnå denna affärsmöjlighet riktas stimulansfinansiering av engångskaraktär till programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Närmare information om understödet och ansökan finns på Närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats.

Kontaktpersoner

•    NTM-centralen i Södra Savolax, projektchef Anitta Sihvonen, anitta.sihvonen@ely-keskus.fi, tfn. 0295 024064
•    NTM-centralen i Södra Savolax, sakkunnig inom vattenaffärsverksamhet Tanja Heikkilä, tanja.heikkila@ely-keskus.fi, tfn. 0295 024 187