Hoppa till innehåll
Media

Den nya myndighetens huvudkontor kommer att placeras i Seinäjoki

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2017 11.30
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä föreslår att huvudkontoret för den nya myndigheten som bildas av Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster ska ligga i Seinäjoki. Myndigheten inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Styrgruppen för sammanslagning av verken godkände torsdagen den 24 augusti 2017 en plan för regionalisering som ska behandlas i koordineringsgruppen för regionalisering den 19 september 2017. Jord- och skogsbruksministeriet ber att koordineringsgruppen bifaller förslaget till placeringen av huvudkontoret samt den organisatoriska reformen och utvecklingen av förvaltningsområdet för jordbruk och livsmedelssäkerhet så att det nuvarande nätverket av regionaliserade verksamhetsställen runt om i landet kan bevaras. Målet är att verkens personal ska kunna fortsätta jobba i de nuvarande pendlingsregionerna om de så vill. 

I de sammanslagna verken arbetar totalt ca 1 000 personer på 20 orter. De största verksamhetsställena finns i Helsingfors, Kuopio, Lappträsk, Loimaa, Seinäjoki och Uleåborg. På orter med slakterier runtom i Finland arbetar därtill ungefär 100 personer i köttbesiktningsuppgifter.

Enligt styrgruppens förslag ska den nya myndigheten få namnet Ruokavirasto på finska (ev. Livsmedelsmyndigheten på svenska). Det ordnades en öppen tävling om namnet som gav 170 förslag. Institutet för de inhemska språken och statsrådets svenska språknämnd har betts att yttra sig om namnet Ruokavirasto och hur det ska översättas. Det slutliga finska och svenska namnet fastställs av riksdagen i samband med att den antar lagen.

Regeringens proposition med förslag till lag om den nya myndigheten är planerad att överlämnas senast i februari 2018.

Mer information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910

Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 322 3848

Djur och växter Förvaltningsområde Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk