Hoppa till innehåll
Media

Nytt skogsråd tillsatt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2019 11.06
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte i dag ett skogsråd som ska bistå jord- och skogsbruksministeriet i breda och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Skogsrådet är också ett samarbetsforum mellan den offentliga skogsförvaltningen och skogssektorn.

Skogsrådet följer upp och bidrar till att genomföra den nationella skogsstrategin 2025, kommer med förslag till utformning av strategin så att den bildar en balanserad helhet som beaktar olika aspekter av hållbar utveckling.  Skogsrådets mandatperiod går ut den 30 juni 2023.

Skogsrådets ordförande är jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, 1:a vice ordförande miljöminister Krista Mikkonen, 2:a vice ordförande näringsminister Katri Kulmuni och 3:e vice ordförande avdelningschef Juha Niemelä på jord- och skogsbruksministeriet.

 

Skogsrådet är det viktigaste diskussionsforumet inom Finlands nationella skogspolitik. Det samlar ihop skogssektorns förvaltning och intressegrupper. Skogens betydelse när det gäller såväl ekonomi, rekreationsanvändning som klimatarbete framhäver skogsrådets roll ytterligare, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I rådet sitter representanter för olika förvaltningsområden, forskningen, skogsägar-, industri- och arbetstagarorganisationer, rekreationsanvändnings- och naturskyddsorganisationer samt sametinget.

Rådets medlemmar i bilaga.                                                   

Mer information: Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444

Jari Leppä Katri Kulmuni Krista Mikkonen