Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av tjänsten Oma kala för fritidsfiske inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 9.40 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 14.10
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Naturresursinstitutet ett anslag på 0,9 miljoner euro för ett projekt för informations- och planeringssystem inom fiskerinäringen. Målet för projektet, som är ett led i genomförandet av regeringsprogrammet, är att för fritidsfiskare bygga upp en elektronisk tjänst, Oma kala, som är lätt att använda och genom vilken man centraliserat samlar in högklassig information om fiskfångster.

De uppgifter om fiske som fås genom tjänsten Oma kala kommer att användas för forskningsändamål. Uppgifterna ska användas i planeringen av hållbart nyttjande, vård och skydd av fiskbestånden samt till stöd för beslutsfattandet. Tjänsten ska också innehålla information för fiskare.

– Med hjälp av högklassig information om fiske kan fiskemöjligheterna förbättras i framtiden, berättar fiskerirådet Eija Kirjavainen från jord- och skogsbruksministeriet.

Utvecklingen av ett fångstanmälningssystem inom fritidsfisket koncentreras på vandringsfisk. För att tjänsten Oma kala ska bli så kundorienterad som möjligt önskar vi att de grupper som i framtiden använder tjänsten deltar i utvecklingen av tjänsten.

Naturresursinstitutet ansvarar för samordningen av projektet och för systemutvecklingen. Pilotförsök med delar av fångstanmälningssystemet görs i Torne älv sommaren 2020. Senare kan systemet utvidgas så att det omfattar hela landet.

Vid sidan av informationssystemprojektet inleder jord- och skogsbruksministeriet ett lagstiftningsprojekt som fastställer ramarna för systemet och möjliggör ibruktagandet.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 772 1262, eija.kirjavainen@mmm.fi
Sirpa Thessler, programdirektör, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 582, sirpa.thessler@luke.fi
Kimmo Murto, chef, informationssystem, Naturresursinstitutet, tfn 0295 328 777, kimmo.murto@luke.fi