Hoppa till innehåll
Media

EU-ministrarna försäkrade att matsäkerheten är tryggad vid coronavirusepidemin och krävde ytterligare åtgärder

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2020 20.11 | Publicerad på svenska 26.3.2020 kl. 13.13
Pressmeddelande

EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar diskuterade på videomötet onsdagen den 25 mars coronavirusets inverkan på livsmedelskedjan, särskilt på jordbruket och fiskerinäringen.

Finland påpekade att det är väldigt viktigt att  primärproducenterna får stöd nu. En stark europeisk jordbrukssektor är värdefull i kristider och den behöver stöd. Enligt Finland ska man särskilt se till att EU:s inre marknad fungerar. Många gårdar behöver utländsk arbetskraft och utländska produktionsinsatser. Att gränser stängs i EU försvårar samtidig till exempel grönsaks- och bärproduktionen i Finland.

Ministrarna framhävde att EU:s gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik måste vara flexibel i en krissituation.

- Det är viktigt att EU-reglerna är smidiga. Till exempel på gårdar och produktionsanläggningar ska göras endast nödvändiga kontroller för att viruset inte ska sprida sig, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finland lyfte också fram behovet av flexibilitet i förskottsbetalningarna när det gäller CAP:s direkta stöd. Det krävs också betydligt större flexibilitet i Europeiska havs- och fiskerifondens regler och finansiering för att fondens åtgärder ska kunna lösa de problem som viruset orsakar företagen.

Enligt jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski håller kommissionen på att ta fram riktlinjer för att göra rörligheten för utländska säsongsarbetare smidigare.

Coronaviruset har medfört utmaningar för livsmedelssektorn i alla EU-länder. Livsmedelskedjan har dock i huvudsak fungerat bra.

Vi måste hjälpa jordbrukarna och fiskarna för att orka i arbetet och förtjäna sitt uppehälle. På detta sätt tryggar vi också  livsmedelsförsörjningen", sade minister Leppä.

Ytterligare information:

Kari Valonen, enhetschef, tfn +358 2951 62047

Risto Lampinen, enhetschef, tfn +358 2951 62458

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193