Hoppa till innehåll
Media

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp fortsätter åren 2007-2009

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2007 10.03
Pressmeddelande -

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR), som är det gemensamma organet för staten och de företag och föreningar som har verksamhet på spannmålsbranschen, har avtalat om en ny treårsperiod för 2007–2009. Gruppen har haft verksamhet sedan år 2003 och omfattar hela den finländska spannmålskedjan från växtförädling till spannmålshandel. Gruppen har som mål att göra den finländska spannmålskedjan smidigare och mer konkurrenskraftig med hjälp av en gemensamt fastställd nationell spannmålsstrategi.

Med hjälp av strategin, som sammanställdes år 2006, strävar man efter att bevara de finländska spannmålsprodukternas starka ställning på hemmamarknaden och stärka konkurrenskraften på exportmarknaderna. Utfallet av strategin följs upp med hjälp av olika nyckeltal och undersökningar.

Tillgången på förstklassiga, inhemska spannmålsråvaror är ett oundgängligt krav för den finländska spannmålskedjans framgång. Detta förutsätter utveckling av avtalskulturen inom spannmålshandeln samt tryggande och dokumentering av renheten och säkerheten hos spannmål. Spannmålsbranschens samarbetsgrupp publicerar anvisningar för god produktionssked och kontroll av kvalitetsrisker på sin webbplats.

Gruppen publicerar kvartalsvis en marknadsöversikt om spannmålsbranschen, Viljaviesti, som behandlar marknadsutsikterna i hemlandet, EU och globalt. Gruppen har skaffat separata utredningar om bland annat branschläget i Finland och närområdena, Ryssland medräknat. Den senaste utredningen om det baltiska jordbrukets situation publiceras i mars 2007. Gruppen sammanställer också prognoser om spannmålsproduktionen och marknadsföringen i Finland varje vår och höst.

Närmare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
kommerserådet Seppo Koivula, Spannmålsbranschens samarbetsgrupp, tfn (09) 1605 2698, 040 541 8735, seppo.koivula@mmm.fi
biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn (09) 1605 4255, 040 513 2120