Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i tvärvillkoren för jordbruksstöd nästa år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2014 14.46
Pressmeddelande -

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ändrar också de s.k. tvärvillkoren nästa år. Å ena sidan blir det färre villkor, å andra sidan ökar kontrollen av stöd i någon mån.

En förutsättning för nästan alla jordbruksstöd är att man följer tvärvillkoren. Till tvärvillkoren hör god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven är direktiv och förordningar som handlar om miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd och djurens hälsa och välbefinnande. Från och med nästa år gäller kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden vattenskydd, skydd av jordmånen och kollagret samt bevarande av landskapselement.

Närmare information om tvärvillkoren som är under beredning fås från länken (endast på finska). Närmare bestämmelser om tvärvillkoren utfärdas genom förordningar av statsrådet som utfärdas vid årsskiftet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Pia Lehmusvuori, tfn 0295 162 207
lagstiftningsrådet Johanna Wallius, tfn 0295 162 244
konsultativa tjänstemannen Sini Wallenius (föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljöskydd), tfn 0295 162 185
veterinäröverinspektör Joanna Kurki (föreskrivna verksamhetskrav som gäller livsmedelssäkerhet), tfn 0295 162 151
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström (föreskrivna verksamhetskrav som gäller djurens välbefinnande), tfn 0295 162 436

förnam.efternam@mmm.fi

Petteri Orpo