Hoppa till innehåll
Media

Afrikansk svinpest ska bekämpas genom effektivisering av jakten på vildsvin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2016 11.39
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag lagen om ändring av jaktlagen i syfte att effektivisera jakten på vildsvin. Genom lagändringen blir det möjligt att använda fasta artificiella ljuskällor vid jakt på vildsvin på utfodringsplatser för vildsvin. Framöver ska det också vara tillåtet att använda inhägnader vid jakten på vildsvin. Lagen träder i kraft den 15 juni 2016.

Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland, men risken för att sjukdomen sprider sig till vårt land har ökat. Målet är att med hjälp av jakt motarbeta att frilevande vildsvin sprider sjukdomen till vårt land. Samtidigt kan också människor föra viruset vidare t.ex. i skosulor eller med jaktutrustning. Jaktresor till smittoområdena ska således undvikas.

År 2014 spred sig sjukdomen till Polen, Litauen, Lettland och Estland. I dessa länder konstaterades smitta i fjol hos både tamsvin och vildsvin och i år har man konstaterat smitta hos vildsvin. På grund av de fall av afrikansk svinpest som konstaterats i Estland hör bl.a. hela Estlands fastland till det restriktionsområde som med stöd av Europeiska kommissionens skyddsbeslut omfattas av förbud mot utförsel av vildsvin och produkter av dessa djur till andra EU-länder.

I Finland finns uppskattningsvis 1 500 vildsvin. Vildsvinsbeståndets täthet och utbredning inverkar direkt på hur eventuell smitta av afrikansk svinpest fortlever i en population och sprids vidare. Den arbetsgrupp som tillsatts vid jord- och skogsbruksministeriet för att dryfta vildsvinsfrågan har föreslagit att vildsvinsbeståndet i Finland ska halveras.

Ytterligare information:
Marja-Leena Härkönen, äldre regeringssekreterare, tfn  0295 16 2328

Mer information om afrikansk svinpest på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor:
https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikansk-svinpest/