Hoppa till innehåll
Media

Myndigheterna effektiviserar bekämpningen av djursjukdomar vid den ryska gränsen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2018 11.30
Pressmeddelande

Myndigheterna kommer att vidta ytterligare åtgärder för att stoppa spridningen av farliga djursjukdomar, liksom afrikansk svinpest, till Finland. Finlands första tullhund som söker efter livsmedel började jobba vid gränsstationen i Vaalimaa den 14 juni. Hunden ska leta efter olovliga livsmedel av animaliskt ursprung som införs av resande. Vid gränsövergångsstället i Vaalimaa har monterats stora infotavlor, skyltar och affischer samt kärl för matavfall där resande kan lämna de förbjudna livsmedlen.

Under den tid som pilotförsöket pågår i Vaalimaa kommer Tullen att skärpa kontrollen av välkomstpresenter vid alla gränsövergångsställen vid östgränsen, likaså vid Helsingfors-Vanda flygplats.  Tullens sökhund används för kontrollerna i hela landet. I samarbetet deltar jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Tullen och gränsbevakningsväsendet.

”De nya åtgärderna för att bekämpa afrikansk svinpest är ett fint exempel på myndighetssamarbete.  Finland och hela EU ska göra sitt bästa för att sjukdomen inte ska spridas till nya områden. Svinpesten påverkar stort grishållningen, exporten, jakten och människornas liv. Det här är en stor och viktig sak och därför ska alla resande agera ansvarsfullt när de reser in till Finland”, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finlands första ”mathund”

Tullen har skolat en sökhund som letar efter animaliska livsmedel. Detta kommer att effektivisera gränskontrollen ytterligare. Aino, en golden retriever lite på ett år, är den första ”mathunden” i Finland.  Ainos skolning koordineras av Tullens hundskola. De färdigheter och kunskaper som behövs i skolningen har inhämtats bland annat på Heathrow flygplats i England.

I huvudsak jobbar Aino vid östgränsen, men kan också arbeta på flygplatser och hamnar i hela landet. Aino kan också anlitas vid Eviras handräckningsuppdrag. Nu har Aino lärt sig att känna lukten av till exempel vildsvins-, gris-, höns- och nötkött samt korv och ost. Aino identifierar färska och bearbetade livsmedel i olika förpackningar och letar efter dem ivrigt.

”Det är fint att vi nu också här i Finland har en tullhund för denna viktiga uppgift. Ainos kunnande stödjer utmärkt det övriga myndighetssamarbetet vid gränsen”, sade jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Afrikansk svinpest är ett hot mot grishållningen

Svinpesten riskerar allvarligt den finländska och europeiska grisköttproduktionen. Denna för svindjur dödliga sjukdom förekommer bland annat  i de östra delarna av EU-området, i alla baltiska länder och i EU:s östra grannländer. Smittan sprider sig från land till land på grund av människans vårdslöshet och med djur.   En spridningsväg är produkter av gris- och vildsvinskött som införs som färdkost eller välkomstpresenter.  Det misstänks att sjukdomen har spritt sig till exempel till Tjeckien och Ungern via färdkost eller matavfall.

På grund av risken för djursjukdomar är det enligt EU-lagstiftningen förbjudet för resande att införa kött, köttvaror, mjölk och mejeriprodukter till EU-området. Likaså är det förbjudet att via posten sända dessa produkter till privatpersoner. Gränsövergångsstället i Vaalimaa får avfallskärl för livsmedel av animaliskt ursprung där resande får lämna produkterna. 

De nya åtgärderna hänför sig till EU:s mål att effektivisera bekämpningen av afrikansk svinpest och stoppa spridningen till sjukdomsfria områden, såsom till Finland och resten av Västeuropa. 

Mer information:

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2439, kanslichef Jaana Husu-Kallio tel. 0400 291910

Kitty Schulman, sektionschef, Evira, tfn 040 163 2531

Mikko Grönberg, tillsynsdirektör, Tullen, tfn 040 332 2679