Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände förslaget till ändring av lagen om nationella stöd till jord

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2009 13.00
Pressmeddelande -

Förslaget till ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen godkändes i dag vid statsrådets session. Enligt förslaget ska lagen nu ta hänsyn till förhandlingsresultatet mellan Finland och Europeiska kommissionen om ändringen av systemet med långvariga nationella stöd till jordbruket i områdena för nordligt stöd (stödregionerna C).

Från början av år 2009 är det möjligt att inom området för nordligt stöd bevilja nationellt från produktion frikopplat stöd för svin och fjäderfä samt kompensation för strukturförändringar.

Enligt förslaget kan referenskvantiteten för det frikopplade stödet inom området för nordligt stöd höjas på grund av produktionsbyggandens ut- eller nybyggnadsinvestering om investeringen inleddes före 19.6.2008 och blir klar senast 31.7.2009. Datumen är senare än i Södra Finland. Förslaget är motiverat på grund av ett jämlikt bemötande av det nordliga områdets jordbrukare eftersom statsrådet 19.6.2008 godkände Finlands ursprungliga förslag till ändring av systemet med långvariga nationella stöd till jordbruket i de nordliga områdena.

Vidare ska det i lagen läggas till en bestämmelse om sänkning eller återkallelse av referenskvantiteten för ett redan fastställt frikopplat stöd eller kompensation för strukturförändringar. Avsikten är att lagen träder i kraft så fort som möjligt.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Katri Valjakka, tfn 09-160 542 45
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57