Hoppa till innehåll
Media

Det gemensamma matbordet: Att återställa konsumenternas förtroende ger bästa stimulans

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2020 21.32 | Publicerad på svenska 11.5.2020 kl. 16.38
Pressmeddelande

Diskussionsforumet Det gemensamma matbordet föreslår att mervärdesskatten på mat ska sänkas till 10 procent, vilket enligt forumet är en central åtgärd för att återuppliva samhället. Diskussionsforumet för livsmedelsbranschen, som sammanträdde den 5 maj 2020, betonade den inhemska livsmedelssektorns livskraft som en betydande försörjningsberedskapsfaktor i en kris vars globala konsekvenser ännu länge kan återspeglas i livsmedelsmarknadens verksamhet.

Sänkt moms på restaurangtjänster är enligt diskussionsforumet en åtgärd som är viktig för hela livsmedelssystemet och som stödjer den inhemska köpkraften, efterfrågan och sysselsättningen. Konsekvenserna av skatteändringen som riktar sig till de värst drabbade branscherna är snabba. Den hjälper också näringslivet och människorna att återställa förtroendet för att ekonomin ska återhämta sig.

Att återställa konsumenternas allmänna förtroende är en absolut väsentlig åtgärd för att avhjälpa obalansen i efterfrågan på livsmedelstjänster och de störningar som detta orsakar längs hela leverantörs- och produktionskedjan. Konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar i dagligvarubutiker och andra detaljhandelsbutiker, besöker restauranger och i allmänhet uträttar sina ärenden i alla samhällssektorer.

– Att trygga konsumenternas köpkraft och återupprätta förtroendet är bästa stimulans. Vid en kris påverkar en tydlig och konsekvent kommunikation på ett avgörande sätt konsumenternas val och mod att fortsätta använda sig av tjänsterna, säger ordföranden Reijo Karhinen.
Krisen har visat hur viktigt det är med ett fungerande livsmedelssystem och en inhemsk matproduktion. Den höga självförsörjningsgraden har byggt upp en stark grund för den finländska livsmedelssektorns försörjningsberedskap.

– Det finns skäl att vidareutveckla det goda. Krisen stärker uppfattningen att livsmedelssystemets delar är beroende av varandra. Det finländska livsmedelssystemet kan vid behov också samarbeta, och krisen är också en möjlighet till en ny framtidssäker start, säger Karhinen.

Det gemensamma diskussionsforumets centrala förslag för att hantera pandemikrisen och återuppliva samhället på längre sikt överlämnas till kanslichef Hetemäkis arbetsgrupp samt jord- och skogsbruksministeriet. Förslagen ska användas som stöd för beredningen av beslut.

Mer information:
Reijo Karhinen, ordförande, det gemensamma matbordet, rt.karhinen (at) gmail.com, kontakt via: Anna Salminen, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 358 8793

Det gemensamma matbordet har utnämnts för Sanna Marins regeringsperiod och dess arbete baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter , och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Till det gemensamma matbordet har valts medlemmar som utöver det praktiska perspektivet till livsmedelskedjans verksamhet har en stark ekonomisk kompetens, framåtblickande angreppssätt samt erfarenhet av att bygga upp varumärken. Läs mera om Det gemensamma matbord