Hoppa till innehåll
Media

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i full gång - kom med förslag till workshopdeltagare!

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 14.09 | Publicerad på svenska 20.11.2018 kl. 9.04
Pressmeddelande

Arbetet med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) pågår som bäst. Den gemensamma politiken tjänar såväl lantbruksföretagare, landsbygdens invånare som övriga landsbygdsföretagare.

På jord- och skogsbruksministeriets nya CAP-sidor finns ministeriets arbetsgrupper, en lista över workshopparna och grundläggande information om beredningsarbetet. På workshopparna kartläggs behov och samlas in idéer om gemensamma jordbrukspolitiska åtgärder som ska hjälpa vårt jordbruk och vår landsbygd att utvecklas under den nya budgetperioden.

Ministeriet vill göra så många intressegrupper delaktiga som möjligt. Därför kan du föreslå deltagare i workshopparna. Det kommer att ordnas 27 workshoppar som behandlar den gemensamma jordbrukspolitikens temaområden från återvinning av näringsämnen till EU:s kvalitetssystem.

Reformen, som inleddes 2017, gäller åren 2021 - 2027 och siktar i synnerhet till bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, djurens välbefinnande och etablering av nya jordbrukare i branschen.  Att se till att jordbrukare har regelbunden inkomst samt att landsbygden och riskhanteringen utvecklas hör också till reformens fokusområden.

Ytterligare information:

  • Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 16 2191
  • Anna-Leena Miettinen, enhetschef, tfn 0295 16 2409
  • Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 0295 16 2405
  • Tanja Viljanen, regeringsråd, 0295 16 2353
  • fornamn.efternamn@mmm.fi