Material

  • Matfaktasidor https://www.luke.fi/ruokafakta/ (på finska)
    Naturresursinstitutets statistiktjänst ger utifrån tiotals parametrar information om hur vår matproduktion klarar sig i en internationell jämförelse. I tjänsten finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat som kan användas av konsumenter, livsmedelsföretagare och medier.