Media

24.5.2018 Nu slår lantbruksföretagare sig samman i rekordtakt - antalet gårdar i aktiebolagsform växt med närmare 40 procent

Foton från Moon Milk Oy Ab Foto 1 Foto 2

------

28.3.2018 ”Naturbeteskött” blev varumärke i Sverige -  i Finland betar flesta får också på naturängar 

Foton från Herrakunnan Lammas Ab, Sari Jaakola: Foto 1 Foto 2 Foto 3

------

16.1.2018 Få frågar efter matens ursprung på restaurang - produktionslandet för rött kött intresserar mest

Mera information om kampanjen:

informatör Anna Salminen, tfn 050 358 8793, anna.salminen(at)mmm.fi
enhetschef Anna-Leena Miettinen, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi