Läromaterial

SLC har get ut nytt skolmaterial, dels en ny broschyr Inhemsk mat från jord till bord (länk till pdf). Allt material i broschyren finns också samlat elektroniskt på webbsidan och den kommer kompletteras med nytt material vart efter. Materialet har tagits fram i samarbete med UngMartha och därför finns det även en del trevliga recept i materialet.

SLC har också olika videon:

Ruokatietos affischer om Matens väg hittar du på SLC:s webbplats, där har samlats också allt annat skolmaterial av SLC.

Under hösten 2018 publiceras nytt läromaterial om kampanjens tema för högstadieelever

Förhandsfrågor:

Kirsi Valta-Makkonen, Kaiku Helsinki, tfn 050 589 7381, kirsi.valta-makkonen(at)kaikuhelsinki.fi

kommunikationexpert Anna Salminen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 358 8793 anna.salminen(at)mmm.fi