Vilken är den viktigaste matfrågan?

Var växer din mat?

Matens ursprung berättar om produktionsförhållandena och vilka effekter produktionssätten har för till exempel miljön, djurens välbefinnande och vilka ämnen som hamnar i kroppen med födan. Är produktionsförhållandena och matens väg från jord till bord ansvarsfulla och hållbara?

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen följer matproduktionen på nio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar.

Kampanjens gårdar

Med i kampanjen är

 • Aittomäen maitotila, Kiuruvesi
  Visste du att innan mjölken når mejeriet måste den uppfylla stränga kvalitetskrav när det gäller mjölkens cell- och bakteriehalt. Produktion av mjölk av hög kvalitet kräver att gårdarna är noggranna och tar väl hand om djurens välbefinnande, de anställdas arbetshälsa och renheten på gårdarna. Videoklippet visar hur man producerar mjölk av hög kvalitet på gården Aittomäen maitotila.
 • Herrakunnan Lammas, Salo
  Gården Herrakunnan Lammas producerar lammkött. Här betar djuren på naturängar och på gården föder man upp de gamla finska fårraserna finsk lantras och kajanalandsfår. Läs mer om gården 
 • Kanakumppanit, Alastaro
  Gården Kanakumppanit föder upp värphöns och producerar 40 000 ägg dagligen.
 • Kankarin Tila, Somero
  Gården Kankarin tila föder upp slaktsvin och säljer årligen ca 3000 svin. I Finland toppar svinkött konsumtionsstatistiken.
 • Krannin tila, Nurmijärvi
 • Gården Krannin tila i Nurmijärvi producerar lokal mat, den havre som odlas på gården mals på plats i en havrekvarn som öppnades 2018. De finska förhållandena lämpar sig väl för odling av havre och Finland är ett av de ledande länderna inom havreexport.
  Videoklippet visar havrens långa väg från jord till bord.
 • Kuonan Tila
 • Moon Milk
  I ladugården på mjölkgården som ägs av två företagarfamiljer idisslar ungefär 120 mjölkkor.
 • Oy Gulin Ab, Närpes
 • Rantalan tila
  Salmonella- och antibiotikafritt kyckling som matas med inhemsk spanmål och är lätt spårbar även för konsumenter. Läs mer om gården

Kom med på den två år långa resan och ta reda på var den mat du väljer och köper kommer från. Du kan följa och delta i kampanjen på Twitter, Facebook och Instagram, kom ihåg #bramatväxernära och #läheltäparempaa.

I kampanjen som pågår 2017 - 2019 deltar också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

Bra mat växer nära eftersom

Finländsk mat är ansvarsfullt producerad

Vår matproduktion är ansvarsfull. Vi har rika vattentillgångar. Vi fäster särskild vikt vid djurens välbefinnande och använder antibiotika ansvarsfullt. Vi klipper inte av näbbar på kycklingar och långa knorrar är ett tecken på att våra svin mår bra. Livsmedelssektorn ger också sysselsättning åt många: 340 000 personer i olika delar av landet arbetar i branschen.

Finländsk mat är lätt att spåra

Den finländska maten är enkel att spåra. Finskproducerad mat, såväl mjölk, spannmål som grönsaker kan spåras tillbaka till produktionsgården. På grund av att maten går att spåra är den trygg. En transparent produktionskedja garanterar att vi kan lita på produktens ursprung och kvalitet. Vi vet hur maten är producerad och förädlad.

Finländsk mat är ren

Den finländska maten är ren. Vi har ren jordmån och luft samt rena vattentillgångar. Livsmedelskedjans hygien är av världsklass. Vi har undantagsvis få djur- eller växtsjukdomar och en internationell jämförelse visar att vi använder mindre bekämpningsmedel, och även resthalterna är mindre. Våra livsmedel är fria från salmonella och antibiotika.

Mer information

Anna-Leena Miettinen, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Rådet (jordbruk och fiske)  0295162409  


Anna Salminen, kommunikationsexpert 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002