Medialle

26.11.2019 Maitotilojen määrässä dramaattinen pudotus, mutta pihviliha vetää – ”Kun lihansyönti vähenee, lihan laatu alkaa merkitä”

26.11.2019 Antalet mjölkgårdar har minskat dramatiskt, men biffkött är populärt – när köttätandet minskar blir köttets kvalitet viktig

-----

1.11.2019 Kotimainen tomaatti kestää vertailun talvellakin – kasvihuoneviljely on Suomessa monin tavoin ekologisempaa kuin etelässä

1.11.2019 Inhemska tomater tål att jämföras även på vintern – växthusodling är på många sätt mer ekologiskt i Finland än i söder

-----

5.12.2018 Joka kymmenes sikatila lopettaa tänä vuonna – kotimaiset joulukinkut saattavat loppua kesken

5.12.2018 Var femte svingård lägger ner verksamheten i år - det kan bli brist på inhemsk julskinka

Kuvia Kankarin sikalasta, kuvat Anna Lehtinen, MTK

Kuva 1Kuva 2Kuva 3Kuva 4

-----

10.9.2018 Suoramyynti maatiloilta kasvattaa suosiotaan – jo yli puolet munatiloista suosii suoramyyntiä

10.9.2018 Direktförsäljning från gårdar allt populärare - redan över hälften av hönserierna föredrar direktförsäljning

Kuvia Kanakumppanit Oy:n tilalta, kuvat Anna Lehtinen, MTK 

-----

24.5.2018 Maatilayrittäjät yhdistävät nyt tilojaan ennätystahtia – osakeyhtiötilojen määrä kasvanut lähes 40 prosenttia

24.5.2018 Nu slår lantbruksföretagare sig samman i rekordtakt - antalet gårdar i aktiebolagsform växt med närmare 40 procent

Kuva 1. Moon Milk Oy on kahden perheen yhdessä omistama maitotila.

Kuva 2. Suonenjoella sijaitsevalla tilalla on lypsäviä noin 120 päätä.

-----

28.3.2018 Niittylihasta tehtiin Ruotsissa brändi – Suomessakin suurin osa lampaista laiduntaa luonnonniityillä

28.3.2018 ”Naturbeteskött” blev varumärke i Sverige -  i Finland betar flesta får också på naturängar 

Kuvia Herrakunnan Lammas Oy:n tilalta, kuvat Sari Jaakola:

Kuva 1. Herrakunnan lammastilalla Perttelissä kasvatetaan suomalaisia alkuperäisrotuja, muun muassa kainuunharmaksia ja suomenlammasta.

Kuva 2. Lampaat laiduntavat luonnonniityillä, jotka eivät soveltuisi perinteiseen maanviljelykseen toimien samalla maisemanhoitajina.

Kuva 3. Herrakunnan karjaa luonnonlaitumella. Kainuunharmaksen ja suomenlampaan lisäksi tilalla kasvatetaan myös kyyttöjä.

-----

16.1.2018 Harva kysyy ruuan alkuperää – punaisen lihan tuotantomaa kiinnostaa suomalaisia eniten

16.1.2018 Få frågar efter matens ursprung på restaurang - produktionslandet för rött kött intresserar mest

Lisätietoja kampanjasta:

viestintäasiantuntija Anna Salminen, p. 050 358 8793, anna.salminen(at)mmm.fi

yksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen, p. 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi