Blogg

Inlägg med taggen kalatalous .

Laxfisket i Bottniska viken regleras för att trygga ett hållbart fiske

Internationella havsforskningsrådet rekommenderade i sitt vetenskapliga råd (ICES) i maj 2023 ett förbud mot laxfiske i havsområdet från Åland till...

Hur ska konsumenter få mer inhemsk fisk

Fiskerinäringens värdekedja är en helhet som bildas av fisket, fiskodlingen och -förädlingen samt handeln. Hela värdekedjan har utvecklats i positiv riktning...