Kontaktinformation

Ministeriets ledning

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, livsmedelavdelningen, tfn 02951 62009

Juha S. Niemelä, avdelningschef, naturresursavdelningen, tfn 02951 62013

 

EU-ordförandeskapsteamet

Ahti Hirvonen, enhetschef, EU-kordination och internationella ärenden, tfn. 02951 62337

Risto Lampinen, enhetschef, fiskerinäringen, tfn 02951 62458

Taina Vesanto, enhetschef, utvecling av landsbygden,tfn 02951 62405

Taina Aaltonen, enhetschef, djurhälsa och växtskydd tfn 02951 62439

Sebastian Hielm, enhetschef, livsmedelsäkerhet, tfn 02951 62305

Anna-Leena Miettinen, enhetschef, marknad, tfn 02951 62409 

Arja-Leena Kirvesniemi, enhetschef, jordbruk, tfn 02951 62191

Marja Kokkonen, enhetschef, skog och bioenergi, 02951 62444

Vesa Ruusila, enhetschef, vilt och fiske, tfn 02951 62051

Kai Kaatra, enhetschef, naturresurs och vattenhushållning, tfn 02951 62106

 

Kommunikationen

kommunikatonschef Janne Impiö, tfn 050 477 7976 och 050 330 6065 

ledande kommunikationsexpert Pekka Väisänen, tfn 050 477 7976  och 040 773 0644

E-post: [email protected]