Program


Evenemang

3 JULI 2019
3 JUL
INFORMELLT MÖTE MELLAN EU:S DIREKTÖRER MED ANSVAR FÖR JAKT
3.7.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISH

9 JULI 2019
9 JUL
EUROPEAN BIOECONOMY SCENE 2019
9.7.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

15 JULI 2019
15 JUL
RÅDET (JORDBRUK OCH FISKE)
15.7.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHBryssel

1 SEPTEMBER 2019
1 SEP
INFORMELLT MÖTE MELLAN EU:S GENERAL-
DIREKTÖRER MED ANSVAR FÖR SKOGSFRÅGOR
1.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

4.9.2019

8 SEPTEMBER 2019
8 SEP
INFORMELLT MÖTE MELLAN DIREKTÖRERNA FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING
8.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

8 SEP
INFORMELLT MÖTE MELLAN GENERAL-
DIREKTÖRERNA FÖR FISKERIFRÅGOR
8.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

16 SEPTEMBER 2019
16 SEP
RÅDET (JORDBRUK OCH FISKE)
16.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHBryssel

18 SEPTEMBER 2019
18 SEP
MÖTE I RÅDGIVANDE GRUPPEN INOM EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET
18.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

20 SEPTEMBER 2019
20 SEP
DISKUSSIONSMÖTE MED JORD- OCH SKOGSBRUK
SOM TEMA
20.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

22 SEPTEMBER 2019
22 SEP
INFORMELLT MÖTE MELLAN
JORDBRUKSMINISTRARNA

22.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors
22 SEPTEMBER 2019

22 SEP
SÄRSKILDA JORDBRUKSKOMMITTÉN
22.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

25 SEPTEMBER 2019
25 SEP
ARBETSGRUPPEN MED CHEFER FÖR VETERINÄRMYNDIGHETERNA
25.9.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

7 OKTOBER 2019
7 OKT
ARBETSGRUPPEN MED CHEFER FÖR VÄXTSKYDDSMYNDIGHETERNA
7.10.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

14 OKTOBER 2019
14 OKT
RÅDET (JORDBRUK OCH FISKE)
14.10.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHLuxemburg

12 NOVEMBER 2019
12 NOV
46:E KONFERENSEN MELLAN DIREKTÖRERNA FÖR
EU:S UTBETALANDE ORGAN
12.11.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

14 NOVEMBER 2019
14 NOV
MÖTE MELLAN DIREKTÖRERNA FÖR LIVSMEDELSSÄKERHETSVERK
14.11.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHHelsingfors

18 NOVEMBER 2019
18 NOV
RÅDET (JORDBRUK OCH FISKE)
18.11.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHBryssel

16 DECEMBER 2019
16 DEC
RÅDET (JORDBRUK OCH FISKE)
16.12.2019
Jordbruk och fiske, AGRIFISHBryssel