Finlands EU-ordförandeskap 2019

Finlands EU-ordförandeskap

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i evenemang och arrangemang med anledning av Finlands EU-ordförandeskap 1.7–31.12.2019. På denna webbplats hittar du information och nyheter om sådana frågor gällande jordbruk, fiske och bioekonomi som anknyter till ordförandeskapsperioden.

Se också: 
Finlands EU-ordförandeskapets webbplats