Media

16.1.2018 Få frågar efter matens ursprung på restaurang - produktionslandet för rött kött intresserar mest

Mera information om kampanjen:

informatör Anna Salminen, tfn 050 358 8793, anna.salminen(at)mmm.fi
enhetschef Anna-Leena Miettinen, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi