Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Afrikansk svinpest bekämpas genom samarbete

Jord- och skogsbruksministeriet
18.10.2016 12.40 | Publicerad på svenska 18.10.2016 kl. 14.52
Nyhet

Afrikansk svinpest, som är en allvarlig djursjukdom, är ett hot mot grisköttsproduktion och vildsvin. Sjukdomen har spridit sig till Finlands närområden i de baltiska länderna. Utbrott har även förekommit i Ryssland. Afrikansk svinpest (ASF) sprids lätt mellan tamsvin och vildsvin och genom viruskontaminerade föremål. Det finns inget botemedel eller vaccin mot sjukdomen, men den smittar inte till människor.

Bekämpningen av smittan kräver långsiktigt internationellt och tväradministrativt samarbete mellan myndigheterna, näringen, viltexperterna och jägarna. 

- Afrikansk svinpest är en av de allvarligaste djursjukdomarna på tiotals år. Virus vet inte var ländernas gränser ligger. Informationsutbytet är en viktig del av samarbetet för att bekämpa djursjukdomar, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Ökad medvetenhet om svinpestrisken

På jord- och skogsbruksministeriets och Suomen Sikayrittäjät ry:s seminarium den 18 oktober gavs en rapport om svinpestläget i Ryssland, Finland och i övriga Europa.

- Vi vill höja medvetenheten om afrikansk svinpest för att vi inte av oaktsamhet ökar risken att sjukdomen sprids till Finland. Genom att sprida information vill vi också att t.ex. jordbrukare och jägare identifierar symptomen av sjukdomen och känner till hur viktigt det är att omedelbart informera veterinärmyndigheterna om misstänkta fall, betonar Husu-Kallio.

Biträdande generaldirektören för den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet Evgeni Nepoklonov berättade om ASF-läget i Ryssland. Seminariedeltagarna fick också höra vad de ryska forskarna anser om möjligheten att bekämpa sjukdomen i Europa. Chefen för sektorn för hantering av djursjukdomskriser Francisco Reviriego Gordejo framförde EU-kommissionens syn på frågan.

De finska myndigheterna och näringens representanter berättade om sätten att bekämpa afrikansk svinpest.  På seminariet presenterades också Suomen Sikayrittäjät ry:s informationsprojekt Afrikans svinpest (ASF) - ett allvarligt hot mot den finska grisköttsproduktionen som finansieras med medel ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Ytterligare information:
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 162 439
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 385
[email protected]

Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk Vilt