Hyppää sisältöön
Media

Afrikkalaista sikaruttoa vastustetaan yhteistyössä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2016 12.40
Uutinen

Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiassa. Tautia on todettu laajalti myös Venäjällä. Afrikkalainen sikarutto leviää helposti koti- ja villisikojen välillä sekä viruksen kanssa kosketuksissa olleiden esineiden välityksellä. Tautiin ei ole hoitoa eikä rokotetta, mutta se ei tartu ihmiseen.

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjunta vaatii pitkäjänteistä kansainvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinon, riista-asiantuntijoiden ja metsästäjien kesken.

– Afrikkalainen sikarutto on vakavimpia eläintautiuhkia kymmeniin vuosiin. Virukset eivät tunne maiden rajoja, ja tietojen vaihtaminen on merkittävä osa yhteistyötä tarttuvien eläintautien vastustamiseksi, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Tietoisuutta afrikkalaisen sikaruton uhasta halutaan nostaa

Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen Sikayrittäjät ry:n seminaarissa tiistaina 18.10. saatiin tilannekatsaus afrikkalaisen sikaruton tilanteesta Suomessa, Venäjällä ja muualla Euroopassa.

– Tarkoituksena on myös nostaa tietoisuutta afrikkalaisesta sikarutosta, jotta emme huolimattomuuden vuoksi lisää riskiä taudin leviämiselle Suomeen. Tietoa jakamalla pyritään myös siihen, että esimerkiksi viljelijät ja metsästäjät osaavat tunnistaa taudin oireet ja tietävät, että on tärkeää ilmoittaa epäilyttävistä tapauksista välittömästi eläinlääkintäviranomaisille, Husu-Kallio painottaa.

Venäjän Eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen varapääjohtaja Evgeni Nepoklonov kertoi Venäjän ASF-tilanteesta. Seminaarissa kuultiin myös venäläisten tutkijoiden arvio mahdollisuuksista torjua tautia Euroopassa. Eläintautikriisinhallintajaoston päällikkö Francisco Reviriego Gordejo toi seminaariin Euroopan komission näkemyksen asiaan.

Suomalaiset viranomaiset ja elinkeinon edustajat kertoivat keinoista vastustaa afrikkalaista sikaruttoa. Seminaarissa esiteltiin myös Suomen Sikayrittäjien juuri alkanut Afrikkalainen sikarutto (ASF) – vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle -tiedotushanke, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 162 439
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 0295 162 385
etunimi.sukunimi@mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Riista Ruoka ja maatalous