Hoppa till innehåll
Media

Regionaliseringsarbetsgruppen: Livsmedelsverket redan utlokaliserat, inget behov av en ny regionaliseringsutredning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 10.15 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 10.37
Pressmeddelande

Regionaliseringsarbetsgruppen bifaller förslaget att den nya myndigheten ska placeras i Seinäjoki. Enligt arbetsgruppen är myndighetens nuvarande representation i regionerna tillräckligt täckande, varför det inte behövs någon separat regionaliseringsutredning.

Ämbetsverksreformen fyller också ändamålet att om möjligt placera statens funktioner utanför huvudstadsregionen. Denna bedömning påverkades också av beslutet 2007 om att flytta Landsbygdsverkets funktioner från huvudstadsregionen till Seinäjoki. I reformen ska Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets Central för ICT-tjänster bilda en ny myndighet, Livsmedelsverket, som inleder verksamheten vid ingången av år 2019.

– Arbetsgruppens utlåtande bidrar väl till målet att personalen vid Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Lantmäteriverkets Central för ICT-tjänster kan fortsätta jobba på de nuvarande orterna, säger Kirsi Heinonen, projektdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Även verkets generaldirektör kommer att sitta i huvudkontoret i Seinäjoki.

Med beaktande av de sammanslagna verkens nuvarande placeringsorter kommer 43 procent av Livsmedelsverkets personal att arbeta utanför huvudstadsregionen. I de sammanslagna verken kommer att arbeta totalt ca 1 000 personer på sammanlagt 20 orter.  De största verksamhetsställena finns i Helsingfors, Kuopio, Lappträsk, Loimaa, Uleåborg och Seinäjoki. På orter med slakterier runtom i Finland arbetar därtill ungefär 100 personer i köttbesiktningsuppgifter.

Regionaliseringsarbetsgruppen behandlade jord- och skogsbruksministeriets förslag till placering av verkets huvudkontor och behovet av en regionaliseringsutredning på mötet den 19 september 2017. Det nya verket ska inleda verksamheten den 1 januari 2019.

Mer information:

Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 322 3848, kirsi.heinonen(at)mmm.fi