Hoppa till innehåll
Media

Mästar-gesäll-systemet för yrkesfiskare startar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2008 12.11
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet startar i vår ett mästar-gesäll-system för utbildning av yrkesfiskare. Målet är att locka nya yrkeskunniga fiskare till branschen och på så sätt trygga en fiskeproduktion som motsvarar konsumenternas och livsmedelsindustrins behov. Under de senaste tio åren har yrkesfiskarnas medelålder stigit och antalet fiskare har minskat. Samtidigt har efterfrågan på och uppskattningen för inhemsk fisk ökat.

Ansökningsomgången för mästare och gesäller avslutas 7.3.2008. Utbildningen består huvudsakligen av praktiska studier under ledning av en yrkesfiskare. Inom utbildningssystemet finns två linjer: fiskeföretagar- och fiskeriarbetarlinjen. I utbildningen för en gesäll som vill bli fiskeföretagare betonas speciellt utvecklingen av företagarkompetensen och förberedelsen inför att grunda ett eget företag. Från fiskeriarbetarlinjen kan yrkesfiskarna rekrytera nya arbetstagare och utbilda dem i enlighet med företagets behov.

Utbildningssystemet är flexibelt och det är möjligt att skräddarsy utbildningens innehåll och längd i enlighet med gesällens kompetens, mål och behov. Utbildningen är yrkesutbildning som genomförs med offentliga medel. Under utbildningen kan både gesällen och mästaren få ekonomiskt stöd.

Utbildningssystemet startar i mars, och de första mästarna och gesällerna väljs ut omedelbart efter att ansökningstiden gått ut. För utbildningssystemet ansvarar fiskeriläroanstalterna i Finland, som ligger i Pargas, Nyslott, Asikkala och Simo. Det nya utbildningssystemet finansieras till största delen ur operativt program för fiskerinäringen i Finland 2007–2013.

Ytterligare information:

Mailis Kuuppo, Finlands fiskeri- och miljöinstitut, tfn 0400 638 605
Timo Halonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 837 4363
Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 517 4088