Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om resande sällskapsdjur ändras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2011 8.06
Pressmeddelande -

Europeiska unionens förordning om sällskapsdjur ändras vid årsskiftet. Detta innebär att Finlands och vissa andra medlemsländers extra krav som handlar om att förebygga spridning av rabies, bandmask och fästingar, upphör att gälla.

På grund av detta krävs det inte längre några undersökningar för rabiesantikroppar hos hundar och katter när de reser från Finland till Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Malta. Alla djur som transporteras till medlemsländerna ska dock vara vaccinerade mot rabies minst 21 dagar före införseln.

När man importerar djur från länder utanför unionen som är förknippade med stor risk för rabies, krävs det dock en undersökning för rabiesantikroppar. Till dessa länder hör till exempel Brasilien, Turkiet, Kina, Indien, Thailand och nästa alla afrikanska länder. När det gäller under tre månader gamla hundar och katter får medlemsländerna fortsatt bevilja undantag från vaccineringskraven.

För att stoppa spridning av bandmask (Echinococcus multilocularis) ska det från och med ingången av år 2012 följas Europeiska kommissionens enhetliga regler när man transporterar eller importerar hundar till parasitfria områden. Hundar som transporteras till Finland, Förenade kungariket, Irland eller Malta ska få medicinsk behandling mot Echinococcus multilocularis högst fem dagar, men minst en dag före införseln. Ofta resande hundar med sällskapsdjurspass kan också regelbundet genomgå medicinsk behandling högst med 28 dagars mellanrum.

Hundar, katter och frettar ska beroende på utgångslandet åtföljas av ett sällskapsdjurspass eller ett veterinärintyg enligt bilagan till kommissionens genomförandeförordning av 15.12.2011.

På grund av ändringarna i EU-lagstiftningen kommer jord- och skogsbruksministeriet att sätta i kraft två nya förordningar vid årsskiftet. Förordningarna publiceras på ministeriets webbplats http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/lainsaadanto.html.

Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar till dem som reser med hundar, katter eller frettar: http://www.evira.fi/portal/se/evira/

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Miia Jakava-Viljanen, tfn 09 160 53280, 040 826 6769
veterinärrådet Hentriikka Kontio, tfn 09 160 52432, 040 731 2260