Hyppää sisältöön
Media

Lemmikkien matkustussäädöksiin muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2011 8.06
Tiedote -

Euroopan unionin lemmikkieläinasetuksen muuttuminen vuodenvaihteessa merkitsee sitä, että Suomella ja muutamilla muilla jäsenvaltioilla olleet kansalliset lisävaatimukset raivotaudin, myyräekinokokin ja punkkien leviämisen estämiseksi poistuvat.

Kansallisten lisävaatimusten poistumisen vuoksi koirien ja kissojen raivotautivasta-ainetutkimuksia ei enää vaadita niiden matkustaessa Suomesta Ruotsiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Maltalle. Kaikkiin jäsenmaihin kuljetettavien eläinten täytyy kuitenkin olla rokotettuja raivotautia vastaan vähintään 21 päivää ennen tuontia.

Raivotautivasta-ainetutkimus edellytetään tuotaessa eläimiä sellaisista unionin ulkopuolisista maista, joista tapahtuvaan tuontiin liittyy merkittävä raivotaudin leviämisen vaara. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Brasilia, Turkki, Kiina, Intia, Thaimaa ja lähes kaikki Afrikan maat. Alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen matkustamisessa jäsenmaat voivat edelleen antaa poikkeuksia rokotusvaatimuksista.

Myyräekinokokin (Echinococcus multilocularis) leviämisen estämiseksi koirien kuljettamisessa tai tuonnissa loisesta vapaille alueille on noudatettava vuoden alusta alkaen Euroopan komission antamia yhtenäisiä määräyksiä. Suomeen, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin ja Maltalle kuljetettavat koirat on lääkittävä Echinococcus multilocularis -tartunnan ehkäisemiseksi enintään viittä, mutta vähintään yhtä päivää ennen maahantuloa. Usein matkustavat koirat, joilla on lemmikkieläinpassi, voidaan myös lääkitä säännöllisesti enintään 28 päivän välein.

Koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava eläimen lähtömaasta riippuen joko lemmikkieläinpassi tai 15.12.2011 hyväksytyn komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

Maa- ja metsätalousministeriö saattaa vuoden vaihteessa voimaan EU-lainsäädännön muutosten vuoksi kaksi uutta asetusta. Asetukset julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön nettisivulla http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/lainsaadanto.html

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarkempia ohjeistuksia koirien, kissojen ja frettien kanssa matkustaville.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöylitarkastaja Miia Jakava-Viljanen, p. (09) 160 53280, 040 826 6769
eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio, p. (09) 160 52432, 040 731 2260