Hoppa till innehåll
Media

De nya projekten i den nationella skogsstrategin bidrar till aktivt skogsägande samt samordning av de olika dimensionerna av hållbarhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 8.00 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 12.14
Pressmeddelande
Talvinen metsä

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om finansiering av nya projekt som främjar den nationella skogsstrategins mål. Ministeriet beviljade sammanlagt 450 000 euro för tre projekt för år 2021. Ett av projekten handlar om skogarnas ägararrangemang, de två andra samordning av de olika hållbarhetsdimensionerna.

Det centrala målet för den nationella skogsstrategin är att skogarna används på ett aktivt och mångsidigt sätt. Strategins tvärgående mål är dessutom att stärka den övergripande hållbarheten i vården och användningen av skogarna och därigenom också att öka den totala välfärden som fås från skogarna. Ett ytterligare mål är att strukturen på skogsägandet och skogsfastigheterna så bra som möjligt stödjer en aktiv skogsvård och -användning.

Prioriteringarna för projektefterlysningen som löpte ut vid utgången av 2020 var uttryckligen skogarnas ägararrangemang samt samordning av olika mål för hållbarhet i syfte att främja den övergripande hållbarheten.

- Skogsstrategins mål förankras genom en mångsidig projektverksamhet. De projekt som nu inleds är väldigt aktuella och bidrar väl till skogsstrategins mål om en aktiv skogsanvändning och samordning av de olika målen, säger Satu Rantala, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Projekten kommer att genomföras åren 2021 – 2023 av konsortier som består av flera olika aktörer:

  • Projektet Sujuvaan metsänomistukseen 2025 skapar verktyg och verksamhetsmodeller för att utvidga samfällda skogar och utveckla verksamheten, göra skogssammanslutningarnas verksamhet smidigare och minska dödsbonas skogsägande. Projektet genomförs av Tapio, Finlands skogscentral och Lantmäteriverket.
     

  • Projektet Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät ska utveckla rådgivningsrutinerna så att de uppfyller de krav som den förändrade omvärlden och skogsägarna ställer. Utvecklingen av nya rutiner sker med beaktande av både virkesproduktionens lönsamhet, kolupptaget, produktionen av ekosystemtjänster, naturturismen och kulturtjänsterna. Projektet genomförs av Lapplands yrkeshögskola, Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Tapio.
     

  • Projektet Tavoitteiden yhteensovittaminen metsien hoidon ja käytön päätöksenteossa ska ta fram ett förslag om hur den ekologiska, sociala och kulturella hållbarheten kan beskrivas i applikationer för skogsvårdsbeslut i linje med indikatorerna för den ekonomiska hållbarheten så att skogsägaren kan jämföra dessa faktorer när ägaren tar beslut om skogsvården och -användningen. Projektet genomföras av en sammanslutning som består av Tapio, Simosol, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet.

Inom utsatt tid söktes finansiering för nio projekt. Urvalskriterierna var bland annat potentialen att bidra till den nationella skogsstrategin, förenligheten med prioriteringarna, arbetets genomförbarhet, hur resultaten kan tillämpas i praktiken samt kommunikationsplanens uppbyggnad.

Ytterligare information:

  • Jaakko Nippala, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2119

  • Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2045

  • E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi