Hoppa till innehåll
Media

Den nationella skogsstrategin revideras i år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 12.50
Pressmeddelande

Den nationella skogsstrategin revideras under 2022. Den nya strategin ska styra Finlands skogspolitik och det allmännas skogsåtgärder fram till 2035. 

Jord- och skogsbruksministeriet har ansvaret för revideringen av strategin, men ett stort antal intressentgrupper deltar också i arbetet. Strategins material bearbetas av ett arbetsutskott som fungerar som stöd för tjänstemannaberedarna och det nationella skogsrådet. Målen för strategin kommer dessutom att finslipas under temaworkshoppar i vår och regionala workshoppar i sommar. 

– Strategiarbetet förutsätter mycket diskussion och slutligen också kompromisser och val. Skogen är för finländarna på många sätt en källa till välfärd och välbefinnande i och med att den bidrar med råvaror, arbete, inkomster, naturvärden, koldioxidupptag och rekreation. Med hjälp av strategin strävar vi efter att samordna dessa olika perspektiv utifrån målet att användningen av skogarna ska vara hållbar, säger Tuula Packalen, avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Enkäter och paneldiskussioner om skogsrelaterade teman

Även allmänheten hörs under strategiarbetet redan innan strategin sänds på remiss. Avsikten är att det ska ordnas en enkät via webbtjänsten dinåsikt.fi. Under våren ordnas också en serie öppna paneldiskussioner om skogarna och möjligheterna att använda dem ur olika synvinklar. 

Den första paneldiskussionen ordnas fredagen den 18 februari, och temat för den är framtidsutsikter och olika scenarier. Varje paneldeltagare bidrar med sitt eget perspektiv. I panelen deltar Johanna Buchert, generaldirektör för Naturresursinstitutet; Tuomo Saari, landsdirektör vid strategienheten vid Deloitte; Teppo Hujala, professor i prognostisering inom skogsbioekonomi vid Östra Finlands universitet samt Lotta Nymann-Lindegren, chef för enheten för EU-politik vid statsrådets kansli. 

Den nuvarande skogsstrategin antogs 2015 och uppdaterades 2019. Det har nyligen färdigställts en utvärdering av den nuvarande skogsstrategin (Nationell skogsstrategi 2025), och den används som stöd vid beredningen av den nya strategin.

Visionen och målen för den nya skogsstrategin slås fast i mars. Avsikten är att den färdiga strategin ska föredras för det nationella skogsrådet i december i år.

Mer information:
Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62045, satu.rantala(at)gov.fi
Tuula Packalen, avdelningschef, tfn 02951 62131, tuula.packalen(at)gov.fi
 

Natur och klimat Skogar