Hoppa till innehåll
Media

Det nordliga stödet för mjölkproduktion och stärkelsepotatis har fastställts för 2023

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 14.07
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde på torsdagen den 29 februari 2024 det slutliga beloppet av nordligt stöd som betalas för 2023 för mjölkproduktionen och stödbeloppet per hektar för stärkelsepotatis.

När det gäller stödet för mjölkproduktionen har beslutet inga direkta konsekvenser för statsfinanserna, eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. Däremot betalas det för stärkelsepotatis cirka 0,3 miljoner euro mer i stöd än vad som ursprungligen fastställdes.
Det nordliga stöd som betalas för mjölkproduktionen höjs nu med 0,2–1,0 cent per liter inom hela det område som omfattas av nordligt stöd. Stödnivån blir då 8,8–32,5 cent per liter beroende på stödområde.
Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 173,2 miljoner euro ska kunna användas fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått den slutliga informationen om de mjölkvolymer som producenterna under hela året producerat inom området för nordligt stöd.
Det nordliga hektarstödet för stärkelsepotatis höjs med 100 euro per hektar på grund av svåra väderförhållanden under växtperioden 2023. Särskilt svåra var väderförhållandena under hösten 2023, vilket ledde till att en betydande del av stärkelsepotatisen inte kunde skördas. Förhållandena i området för nordligt stöd var något svårare än i övriga delar av landet. Genom att höja stödnivån kan man trygga en fortsatt odling av stärkelsepotatis. 
Det nordliga stödet är en stödform som i sin helhet finansieras av nationella medel och som är anpassad till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Stödet kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för ekologisk odling och för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:

Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 347, mika.survonen(at)gov.fi
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, pekka.pihamaa(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

Mat och jordbruk