Hyppää sisältöön
Media

Maidontuotannon pohjoinen tuki ja tärkkelysperunan tuki vuodelle 2023 vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.2.2024 14.07
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti torstaina 29.2.2024 vuoden 2023 tammi-joulukuun maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen lopullisen määrän sekä tärkkelysperunan hehtaarituen määrän.

Päätöksellä ei ole maidon osalta suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska tuen enimmäismäärästä päätetään erikseen tukimuodon hyväksymisen yhteydessä. Tärkkelysperunan osalta tukea maksetaan noin 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alun perin säädetyn tukitason mukaan olisi maksettu.
Maidontuotannolle maksettavaa pohjoista tukea korotetaan nyt 0,2- 1,0 senttiä litralta koko pohjoisen tuen alueella. Tukitaso asettuu tällöin 8,8–32,5 senttiin litralta tukialueesta riippuen.
Litrakohtainen tuki korotetaan tukialueittain porrastetusti siten, että maidontuotantoon varattu 173,2 miljoonan euron tukisumma tulisi mahdollisimman täysimääräisesti käytetyksi. Vastaava tuen täydentäminen on tehty vuosittain siinä vaiheessa, kun koko vuoden aikana tuotetut maitomäärät pohjoisen tuen alueella ovat selvillä.
Tärkkelysperunan pohjoista hehtaaritukea korotetaan 100 euroa hehtaarilta kasvukauden 2023 vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi. Erityisesti syksyn 2023 sääolot olivat tärkkelysperunan korjuun kannalta vaikeat, ja merkittävä osuus sadosta jäi korjaamatta. Olosuhteet olivat pohjoisen tuen alueella jonkin verran muuta maata vaikeammat. Tukitason korottamisella voidaan osaltaan turvata tärkkelysperunan viljelyn jatkuvuutta. 
Pohjoinen tuki on osa kokonaan kansallisesti maksettavia, EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan sovitettuja maatalouden tukimuotoja. Sillä täydennetään EU:n tukijärjestelmiä (EU:n suorat tuet, luonnonhaitta-, ympäristö-, luomu- ja eläinten hyvinvointikorvaukset) ja turvataan maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215, mika.survonen(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

Ruoka ja maatalous