Hoppa till innehåll
Media

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Öppen dialog gör livsmedelssystemet mer framgångsrikt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 16.08 | Publicerad på svenska 13.10.2022 kl. 11.56
Nyhet
Vuoropuhelusta menestystä ruokajärjestelmään. Piirretty kuva, jossa nainen ostoskassin kanssa tutkii kauraryynipakettia ja kokinasuinen mies nostaa valtavaa kaalikerää.

Enligt medlemmarna i diskussionsforumet Gemensamt matbord bör livsmedelssystemet ta gemensamt ansvar för att bevara branschens attraktionskraft genom att utveckla sin diskussionskultur. För att dialogen ska utvecklas såväl inom branschen som i den offentliga debatten krävs att livsmedelssystemet till alla delar har förmåga att förstå framtiden, att förnya sig och att se på branschen också genom dess framgångsrika delar.

Enligt Reijo Karhinen, ordförande för diskussionsforumet Gemensamt matbord, är situationen mycket kritisk med tanke på livsmedelssystemets framtid.

-    Det råder brist på kompetent arbetskraft inom livsmedelssystemet, och den förvärras snabbt. Det behövs ny arbetskraft redan nu, men särskilt i framtiden. Den negativa offentliga debatten gör branschen mindre attraktiv för potentiella intresserade, säger Karhinen.

Diskussionsforumet Gemensamt matbord delar oron kring om livsmedelssystemet kommer att ge dem som arbetar inom systemet uppskattning och utkomst år 2030. Som en lösning för att förbättra situationen för alla parter föreslår Gemensamt matbord fyra punkter.

  1. Vi förbinder oss till högklassig dialog som kännetecknas av positiv anda, empati och konstruktiv debatt där vi låter bli att anklaga varandra.
  2. Vi för en debatt som är grundad på fakta och huvudsakligen fokuserad på framtiden.
  3. Vi ser livsmedelssystemet som en helhet – konstruktivt samarbete ger bättre ekonomisk framgång för helheten. 
  4. Vi förbinder oss att tillsammans utveckla en attraktiv bild av livsmedelssystemet i offentligheten.

Hela livsmedelssystemet, dvs. jordbruket, industrin, handeln och konsumenterna, behöver en gemensam, delad lägesbild av livsmedelsbranschen, där verksamheten, motiven och logiken i livsmedelssystemets olika delar är synliga.

-    Det ömsesidiga beroendet mellan olika delar måste identifieras och erkännas, säger Kaisa Karttunen, en av medlemmarna i forumet Gemensamt matbord.

Medlemmarna i diskussionsforumet anser att en tydlig, tillräckligt långsiktig och heltäckande framtidsvision som skapas utifrån lägesbilden skulle ge företagarna i livsmedelssystemets olika delar möjlighet att uthålligt sträva mot ett inspirerande mål som de gemensamt har utformat. Det är motiverat att ställa upp mål för framtiden så långt som till 2040-talet. Strävan mot gemensamma mål styr också den offentliga debatten i rätt riktning.

Forumet Gemensamt matbord anser att dialogen förbättras om alla parter i den offentliga debatten låter bli att avsiktligt spetsa till debatten med argument som passar en själv och de egna intressena bäst.

Den offentliga debatten påverkar konsumenternas föreställningar. Branschen har själv ansvaret för diskussionens nivå, dvs. för den bild av branschen som man själv skapar och för att debatten förs i en positiv anda.

Det är också dags att sluta spela martyr och rikta beskyllningar mot andra. När den interna dialogen inom livsmedelssystemet fungerar, avspeglar sig det automatiskt på den offentliga debatten. Man hoppas att den positiva andan också ska sprida sig till den offentliga intressebevakningen.

Forumet Gemensamt matbord är en grupp som samlar aktörer inom livsmedelssystemet till lugn och saklig diskussion utan partipolitik.

Ytterligare information:

Reijo Karhinen, ordförande, rt.karhinen(at)gmail.com

Förfrågningar om intervjuer:

Taina Saahko, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 535 6646, taina.saahko(at)gov.fi

Arbetet i diskussionsforumet Gemensamt matbord baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter, och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Diskussionsforumet har tillsatts för denna regeringsperiod.

Mat och jordbruk