Hyppää sisältöön
Media

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumi: Avoimella vuoropuhelulla parempaa menestystä ruokajärjestelmään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2022 16.08
Uutinen
Vuoropuhelusta menestystä ruokajärjestelmään. Piirretty kuva, jossa nainen ostoskassin kanssa tutkii kauraryynipakettia ja kokinasuinen mies nostaa valtavaa kaalikerää.

Yhteinen Ruokapöytä -keskustelufoorumin mielestä ruokajärjestelmän tulee keskinäistä keskustelukulttuuriaan kehittämällä kantaa yhteinen vastuu alan vetovoiman säilyttämiseksi. Vuoropuhelun kehittäminen niin toimialan sisällä kuin julkisessa keskustelussakin edellyttää ruokajärjestelmän kaikilta osilta tulevaisuuden lukutaitoa, uudistumiskykyä ja valmiutta katsoa toimialaa myös sen menestyvien osien kautta.

Yhteisen ruokapöydän puheenjohtajan Reijo Karhisen mukaan tilanne on erittäin kriittinen ruokajärjestelmän tulevaisuuden kannalta.

-    Ruokajärjestelmässä on nopeasti paheneva pula osaavasta työvoimasta. Uusia osaajia tarvitaan jo nyt, mutta varsinkin tulevaisuudessa. Negatiivinen julkinen keskustelu syö vetovoimaa alalle hakeutuvien joukossa, sanoo Karhinen.

Yhteinen ruokapöytä jakaa huolen siitä, tarjoaako ruokajärjestelmä työn tekijöille arvostusta ja toimeentuloa vuonna 2030. Kaikkia osapuolia hyödyttävänä ratkaisuna tilanteen parantamiseksi Yhteinen ruokapöytä esittää neljää kohtaa:

  1. Sitoudutaan laadukkaaseen vuoropuheluun: ilon kautta, ei haukuta toisia, empatiaa ja rakentavaa keskustelua.
  2. Perustetaan keskustelu faktapohjaisuudelle ja tulevaisuuskuvaa painottaen.
  3. Ymmärretään ruokajärjestelmä kokonaisuutena – rakentava yhteistyö parantaa kokonaisuuden taloudellista menestystä. 
  4. Sitoudutaan yhdessä koko ruokajärjestelmän vetovoimaisen julkisuuskuvan kehittämiseen.

Ruokajärjestelmä eli maatalous, teollisuus, kauppa ja kuluttajat kaipaavat yhteistä, jaettua ruoka-alan tilannekuvaa, jossa näkyy ruokajärjestelmän eri osien toiminta, motiivit ja logiikka.

-    Eri osien keskinäisriippuvuus pitää myös tunnistaa ja tunnustaa, sanoo Yhteisen ruokapöydän jäsen Kaisa Karttunen.

Keskustelufoorumin jäsenten mielestä tilannekuvan pohjalta luotava selkeä ja riittävän pitkän aikavälin kattava tulevaisuuskuva antaa ruokajärjestelmän eri osien yrittäjille mahdollisuuden pyrkiä pitkäjänteisesti kohti yhdessä määriteltyä, innostavaa tavoitetta. On syytä asettaa tulevaisuuskuvan päämäärät niinkin kauas kuin 2040-luvulle. Luottamus yhteisestä tavoitteesta ohjaa myös julkista keskustelua oikeaan suuntaan.

Yhteinen ruokapöytä näkee, että vuoropuhelu paranee, kun julkisessa keskustelussa tarkoituksellinen kärjistäminen itselle ja omalle asialle sopivilla argumenteilla jätetään.

Julkinen keskustelu muokkaa kuluttajien mielikuvia. Toimiala on vastuussa keskustelun tasosta, eli siitä, millaista kuvaa alasta itse rakennetaan ja kääntyykö keskustelu positiiviseen kehään.

Myös uhriutumisen ja muiden syyttelyn aika on ohi. Kun ruokajärjestelmän sisäinen vuoropuhelu saadaan kuntoon, se heijastuu automaattisesti julkiseen keskusteluun. Hyvän hengen toivotaan myös siirtyvän julkiseen edunvalvontaan.

Yhteinen ruokapöytä on ruokajärjestelmän tahot yhteen kokoava ryhmä, jossa voidaan kiihkottomasti keskustella ilman puoluepolitiikkaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja: Reijo Karhinen, rt.karhinen(at)gmail.com

Haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Taina Saahko, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 535 6646, taina.saahko(at)gov.fi

Verkkosivu: mmm.fi/yhteinen-ruokapoyta

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin työ perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Yhteisen ruokapöydän työskentelyn tavoitteena on nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun yhteistä etua. Tavoitteena on myös tunnistaa nykyisen ruokajärjestelmän kipukohdat, ja linjata sen tasapainoisemmasta toiminnasta, jotta kaikilla sen osapuolilla on mahdollisuus pärjätä ja menestyä yhdessä. Keskustelufoorumi on asetettu hallituskaudeksi. 

Ruoka ja maatalous