Hoppa till innehåll
Media

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts för att bereda lagstiftning om en avgift för ändrad markanvändning

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 14.06
Pressmeddelande

Genom en avgift för ändrad markanvändning vid byggande och åkerröjning vill man minimera avskogning och växthusgasutsläpp. Avsikten är att en arbetsgrupp av tjänstemän ska utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag som kan sändas på remiss första veckan i april 2023.

Statsrådet godkände en klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) vid sitt sammanträde den 8 juli 2022. I samband med det beslutades det också om ytterligare åtgärder för att främja regeringsprogrammets och klimatlagens mål att Finlands kolsänkor ska öka och Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. En av de ytterligare åtgärderna var att under ledning av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet inleda beredning av lagstiftning om en avgift för ändrad markanvändning, som ska gälla byggande och åkerröjning. Syftet med avgiften är att minimera avskogning och växthusgasutsläpp.

Mandatperioden för den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tillsatt är 30.9.2022–30.11.2023. Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag och sända det på remiss den första veckan i april 2023, dvs. vecka 14. Arbetsgruppen ska bereda utkastet så väl att en proposition om en avgift för ändrad markanvändning i samband med byggande och åkerröjning kan lämnas till riksdagen under höstsessionen 2023.

Arbetsgruppens övriga uppgifter är att

  • bedöma olika sätt att genomföra avgiften för ändrad markanvändning och de olika sättens konsekvenser

  • identifiera eventuella andra metoder för att minimera växthusgasutsläpp till följd av avskogning

  • föra dialog med centrala aktörer och berörda grupper

  • sörja för kontakterna och koherensen med andra strategier, program och projekt som har kopplingar till uppdraget

  • sörja för kommunikation med anknytning till uppdraget.

Arbetsgruppen har två ordförande, naturresursrådet Heikki Granholm från jord- och skogsbruksministeriet och miljörådet Outi Honkatukia från miljöministeriet. De övriga medlemmarna är sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och justitieministeriet.

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (pdf, på finska)

På vår webbplats:

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

Klimatlösningar inom markanvändningssektorn

Mer information:

Heikki Granholm
naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 516 2130

Outi Honkatukia
miljöråd, miljöministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 525 0272