Hyppää sisältöön
Media

Poikkihallinnollinen työryhmä nimetty valmistelemaan maankäytön muutosmaksun lainsäädännön valmistelutyötä

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2022 14.06
Tiedote

Rakentamista ja pellonraivausta koskevalla maankäytön muutosmaksulla pyritään minimoimaan metsäkatoa ja ilmastopäästöjä. Virkamiestyöryhmän laatiman lakiesitysluonnoksen on määrä lähteä lausunnoille huhtikuun 2023 ensimmäisellä viikolla.

Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) istunnossaan 8.7.2022. Osana päätöksentekoa linjattiin lisätoimista, joilla edistetään hallitusohjelman ja ilmastolain tavoitteita hiilinielujen kasvusta sekä hiilineutraaliuden saavuttamisesta Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Yhtenä lisätoimena päätettiin, että metsäkadon ja ilmastopäästöjen minimoimiseksi käynnistetään rakentamista ja pellonraivausta koskeva maankäytön muutosmaksun lainsäädännön valmistelutyö maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön johdolla. 

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettaman poikkihallinnollisen työryhmän toimikausi on 30.9.2022 – 30.11.2023. Toimeksiannon mukaan työryhmä lähettää laatimansa lakiesitysluonnoksen lausunnoille huhtikuun 2023 ensimmäisellä viikolla eli viikolla 14. Työryhmä toteuttaa riittävän valmistelun niin, että esitys rakentamisen ja pellonraivauksen sisältävästä maankäytönmuutosmaksusta on mahdollista antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2023.

Työryhmän muita tehtäviä ovat: 

  • arvioida maankäyttömaksun erilaisia toteutustapoja ja niiden vaikutuksia, 
  • tunnistaa mahdollisia muita keinoja metsänkadon aiheuttamien ilmastopäästöjen minimoimiseksi, 
  • huolehtia vuorovaikutuksesta keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa,
  • huolehtia yhteyksistä ja johdonmukaisuudesta toimeksiantoon kytkeytyvien muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa sekä 
  • huolehtia viestinnästä.

Työryhmän rinnakkaispuheenjohtajina toimivat luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä ja ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä. Työryhmä koostuu maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoista. 

Työryhmän asettamispäätös

Muualla palvelussamme:
Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus

Lisätietoja:
Heikki Granholm
luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
029 516 2130 

Outi Honkatukia
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi 
029 525 0272