Hoppa till innehåll
Media

Ersättningar för översvämningsskador fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2005 11.41
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har idag den 17 februari 2005 utfärdat en förordning enligt vilken ersättning betalas för skador på annat än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbe-stånd och lantbrukets ekonomibyggnader och som förorsakats av de exceptionella över-svämningarna i juli - augusti år 2004. Ersättningen uppgår till 80 procent av ersättnings-grunden i enlighet med lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar. Samtidigt fastställdes beloppet för ersättning för eget arbete till 8,5 euro i timmen.

Förskottsersättningar betalades i december 2004 för skador som redan uppkommit. Dessa kompletteras nu i fråga om vissa typer av skador på så sätt, att den sammanlagda ersätt-ningen för skadorna uppgår till 80 procent.

Under februari - maj 2005 betalas återstoden av ersättningen åt dem som råkat ut för ska-dor på bostadshus samt ersättningar för andra skador på byggnader, skador på hem och lösöre, skador på enskilda vägar, broar, diken och vallar samt för kostnader som upp-kommit på grund av åtgärder för att förebygga eller begränsa skadorna. Ersättningarna betalas kommunvis efterhand som alla ansökningar som gäller en viss typ av skada inom ett visst områdebehandlats. Cirka 3,7 miljoner euro har reserverats för denna ersättnings-period.

Betalandet av ersättning och ersättningsprocenten för skador på lantbrukets ekonomi-byggnader samt bärgad skörd och trädgårdsprodukter förutsätter Europakommissionens godkännande. Kommissionens godkännandeprocess beräknas pågå ännu ganska länge. Lantbruksskadorna kan ersättas först efter att kommissionen har gett sitt godkännande till alla de objekt inom lantbrukssektorerna som ersättning ansöks för. Då torde återstoden av ersättningen för de övriga godkända översvämningsskadorna betalas.

Tilläggsinformation:

Lantbruksrådet Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53345

Överinspektör Veli-Pekka Reskola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53396