Hyppää sisältöön
Media

Tulvavahinkokorvauksia vahvistettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2005 11.41
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään 17.2.2005 antanut asetuksen, jonka mukaan vuoden 2004 heinä-elokuun poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja korvataan muista kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneista vahingoista 80 prosenttia tulvavahinkolain mukaisen korvausperusteen arvosta. Samalla oman työn korvaamisen määräksi vahvistettiin 8,5 euroa tunnilta.

Joulukuussa 2004 maksettiin jo aiheutuneista vahingoista ennakkokorvauksia, joita nyt eräiden vahinkotyyppien osalta täydennetään siten, että yhdessä ennakkokorvauksen kanssa vahingoista korvataan 80 prosenttia.

Helmi-toukokuussa 2005 maksetaan loppuosa korvauksesta asuinrakennusvahingoista kärsineille sekä korvaukset muista rakennusvahingoista, kotitalous- ja muista irtaimistovahingoista, yksityistie-, silta-, oja- ja pengervahingoista sekä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Korvaukset maksetaan kuntakohtaisesti sitä mukaa kun yhden alueen tietyn vahinkotyypin hakemukset on käsitelty. Tähän korvausvaiheeseen on varattu noin 3,7 miljoonaa euroa.

Maatalouden tuotantorakennuksille sekä maatalouden korjatulle sadolle ja puutarhatuotteille aiheutuneiden vahinkojen korvausten maksaminen ja korvausprosentit edellyttävätEuroopan komission antamaa hyväksyntää. Komission hyväksymismenettelyn ennakoidaan kestävän vielä melko pitkään ja maatalousvahingot voidaan korvata vasta sen jälkeen kun komissio on antanut hyväksyntänsä kaikille maatalousalan korvauskohteille. Silloin maksettaneen loput muista hyväksytyistä tulvavahingoista.

Lisätietoja:

maatalousneuvos Esko Juvonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 53345

ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 53396