Hoppa till innehåll
Media

EU:s jordbruksministrar efterlyste tillräcklig finansiering för den gröna given

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2020 21.11 | Publicerad på svenska 28.1.2020 kl. 12.06
Pressmeddelande

EU:s jordbruksministrar diskuterade den gröna given (Green Deal) på rådets möte i Bryssel den 27 januari. Given presenterades för rådet av kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. På mötesagendan stod också övergångsbestämmelserna för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Finland betonade att medlemsländerna så snart som möjligt måste få information om de närmare kraven i den gröna given.

"Det är viktigt att vi i tid kan ta hänsyn till de nya miljö- och klimatkraven när vi tar fram nationella CAP-planer", säger minister Jari Leppä. Finland lyfte också fram skogarnas roll i den gröna given och efterlyste en självständig och stark skogsstrategi för EU.

Medlemsländerna kräver tillräcklig finansiering av kommissionen för att kompensera kostnaderna för de ökade klimatåtagandena.

"Det kan inte vara så att jordbrukaren ska göra mer och mer, men finansieringen skärs ned", säger minister Leppä.

Ministrarna diskuterade också förordningen om den gemensamma jordbrukspolitikens övergångsperiod.  Medlemsländerna understödde ordförandelandet Kroatiens mål att gå vidare så fort som möjligt för att rådet och parlamentet ska kunna nå en överenskommelse om övergångsbestämmelserna i tillräckligt god tid. Finland understödde förslaget om en övergångsperiod på ett år till 2021, varefter de reviderade reglerna för den gemensamma politiken träder i kraft.

I samband med mötet träffade ministrarna också Förenta staternas jordbruksminister Sonny Perdue.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 2951 62337

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193