Hoppa till innehåll
Media

EU-stöd främjar utveckling av biodlingen och tryggar framtiden för det nordiska biet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2024 15.42 | Publicerad på svenska 26.3.2024 kl. 16.04
Nyhet

Marknadsenheten vid jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett tillfälle om aktuella frågor inom biodlingen för aktörerna inom branschen. Vid tillfället diskuterade man hur genomförandet av CAP-planen har kommit igång och de planerade ändringarna i honungsdirektivet.

Genomförandet av CAP-planen har kommit i gång väl. EU-marknadsstöd har beviljats sammanslutningar som utvecklar biodlingsbranschen för tvååriga projekt. Finansiering beviljas för rådgivning, information och utbildning, bekämpning av skadegörare och sjukdomar hos bin, rationalisering vid flyttning av bisamhällen, laboratorieanalyser inom biodlingssektorn, bevarande av antalet bin, förädling av bin samt säljfrämjande i fråga om biodlingsprodukter. 

Finlands Biodlares Förbund FBF rf, Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry och Ålands biodlarförening rf höll anföranden där de presenterade pågående projekt. I Finlands Biodlares Förbunds projekt gör man ett landsomfattande utvecklingsarbete, ger omfattande rådgivning och erbjuder utbildning för biodlare. En stor del av de finska biodlarna hör till Finlands Biodlares Förbund. I det projekt som drivs av Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry ligger fokus på att bevara ursprungsarten det nordiska biet och sprida information om arten. I Ålands biodlarförenings projekt ligger tyngdpunkten på bevarande och vidareförädling av lokala bipolulationer samt analysering av egenskaperna hos lokal honung och användning av dessa egenskaper i säljfrämjande.  

Ett av målen för CAP-planen är bevarande av lantraser och ursprungsarter. Naturresursinstitutet samordnar en arbetsgrupp som i Finland arbetar för att det nordiska biets genresurser bevaras i genbanker. I arbetsgruppen deltar även Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry och jord- och skogsbruksministeriet. Det nordiska biet, även kallat det mörka europeiska biet, är en biart som spridde sig till Norden efter den senaste istiden. Arten heter Alpis mellifera mellifera på latin och kallas även ibland det mörka eller svarta biet. I Finland försvann arten nästan helt och hållet under 1960-talet. Under 1980-talet upptäckte man i Europa att man höll på att förlora en verkligt värdefull genresurs. Sedan dess har man arbetat för att föröka och förädla det nordiska biet.

Vi tillfället diskuterades också rådets direktiv 2001/110 om honung, det vill säga honungsdirektivet, som håller på att reformeras. I honungsdirektivet kommer det att införas strängare krav på ursprungsmärkning i sådana fall när honungen kommer från fler än ett land. Dessutom kommer silad honung att tas bort från förteckningen över produkter eftersom man vill begränsa avlägsnandet av pollen. Europaparlamentet kommer förmodligen att rösta om ett antagande av ändringarna inom kort.

Vid tillfället konstaterades det även att stödnivån för det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen höjdes 2023 och att denna höjning fortsätter 2024. 

Bekanta dig med de material som presenterades vid evenemanget:
Mehiläisalan tapaamisen esitykset 20.3.2024
Möte för biodlingssektorn 20.3.2024