Hoppa till innehåll
Media

FAO har undersökt klimatförändringens konsekvenser för växtskadegörare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2021 17.05 | Publicerad på svenska 1.6.2021 kl. 17.21
Nyhet
Koloradonkuoriainen
Koloradonkuoriainen on uhka perunaviljelyksille.

Finland har varit en av de främsta aktörerna när det har gällt det internationella växtskyddsåret 2020. Nu tar Finland också del av projektets viktigaste resultat när FAO publicerade en vetenskaplig studie om klimatförändringens inverkan på växtskadegörare.

Studien Climate-change impacts on plant pests: a global challenge to prevent and mitigate plant-pest risks in agriculture, forestry and ecosystems publicerades på ett webbinarium i Rom den 1 juni. Studien presenterades av generalsekreteraren för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) Qu Dongyu. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio höll också ett anförande på webbinariet som ordnades av FAO och International Plant Protection Convention.

Studien som tillkom på Finlands initiativ och som Finland också stött har tagits fram av Maria Ludovica Gullani vid universitetet i Turin samt 10 andra internationellt erkända forskare. Studien har målet att höja vetskapen om klimatförändringens konsekvenser för spridning av växtskadegörare och skadornas allvar. Ett ytterligare mål med studien är att uppmuntra till samarbete på internationellt plan för att minimera riskerna för folkhälsan. 

I sitt anförande lyfte Jaana Husu-Kallio fram klimatförändringens och växtskyddets konsekvenser för livsmedelstryggheten och därigenom också för fredsprocesserna. Jaana Husu-Kallio påpekade att mat är en universal mänsklig rättighet och att livsmedelstryggheten är en av de viktigaste frågorna när det gäller att bygga och upprätthålla fred. Klimatförändringar och ett dåligt växtskydd är enligt henne de två största hoten mot den globala livsmedelstryggheten och därför ligger de i centrum när man bygger upp hållbara livsmedelssystem runt om i världen. 

Djur och växter Forskning och utveckling Mat och jordbruk