Hoppa till innehåll
Media

Fiska med förnuft i saimenvikarens utbredningsområden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 20.00 | Ändrad 6.7.2021 kl. 12.51
Pressmeddelande
saimaannorppa
Kuva: Jouni Koskela

Den somriga Saimen lockar till sig fiskare, men ingen vill fånga en saimenvikare, inte ens av misstag. Därför ska man vara särskilt vaksam när man fiskar i saimenvikarens utbredningsområden i synnerhet i juli då en del av kutarna ännu är små.

För att skydda saimenvikaren har man beslutat om vissa fiskebegränsningar. På Saimen följer man noggrant upp till vilka områden saimenvikarna breder ut sig och var de bygger bo. Utifrån denna information har man fastställt ett område där fisket är begränsat (kalastusrajoitus.fi). Mer information om begränsningarna finns också att få på mmm.fi/saimaannorppa. 

I fiskebegränsningsområdet gäller dessa regler:

  • Inget nätfiske alls under tiden 5.4 – 30.6. Ett undantag är dock siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter som inte får användas 15.4 – 20.6.
  • Att använda grimnät och nät i extra stark trådgrovlek är förbjudet året om. 
  • Från och med i år ska nätets eller nätradens bägge ändar alltid förankras på bottnen.
  • Öppningen till en katsa eller en mjärde får inte vara bredare än 15 cm, inte ens om den är uttöjd. 
  • Det är alltid förbjudet att använda långrev, likaså andra krokredskap med fisk eller fiskbitar som lockbete.  

I juli är det skäl att nätfiska med eftertanke, eftersom näten kan vara farliga

Små kutar trasslar sig in i näten lättare än större och därför är nätfiske farligt för kutar i juli. I juli är det alltså skäl att använda nät med förnuft och alltid följa begränsningarna. Det är bra med korta fångsttider, lämna alltså inte näten i vattnet för länge.    

Katsor med en lös öppning är en stor risk för saimenvikaren 

De senaste somrarna har fiskeövervakarna hittat en del katsor som inte är förenliga med förordningen. En saimenvikare kommer nog in i, men inte ut från en katsa med en lös öppning. Därför är det viktigt att öppningen till en katsa inte är bredare än 15 cm.  Öppningen ska förstärkas så att den under inga omständigheter blir större än 15 cm.

På 2000-talet har saimenvikarpopulationen ökat från 240 till 420 – 420 djur. Skyddsstrategins halvtidsmål på 400 saimenvikare nåddes sex år i förväg. Detta är resultat av fungerande begränsningar och samarbete med de lokala invånarna. Det återstår dock arbete eftersom saimenvikaren fortfarande är en väldigt hotad art. 

Mer information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)mmm.fi
Teemu Hentinen, fiskeribiolog, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, tfn 0295 024 037, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi
 

Djur och växter Fiskar Natur och klimat