Hoppa till innehåll
Media

Företagen på landsbygden lyfts fram under ägarbytesveckan 30.10–3.11.

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2023 14.52 | Publicerad på svenska 2.11.2023 kl. 9.51
Nyhet

Under ägarbytesveckan (omistajanvaihdosviikko) 30.10–3.11 diskuteras ägarbyten och förnyelse av företagandet på landsbygden. Genom EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering kan företagandet på landsbygden stimuleras. Ägarbyte kan vara inkörsporten till företagande även inom jordbruket.

För att landsbygden ska vara livskraftig är det viktigt att företagandet förnyas, eftersom det finns färre möjligheter till andra former av sysselsättning och försörjning på landsbygden än i stadsområdena.

Förra året publicerades en utredning om ägarbyten inom landsbygdsföretag (Maaseutuyritykset omistajanvaihdosbarometrissa, 2022) och i den lyfter man fram de utmaningar som förekommer i samband med ägarbyten. Enligt utredningen står cirka 90 av de tillfrågade inför en situation där de måste dra sig tillbaka från huvudansvaret och avstå från sin verksamhet senast 2028, och på landsbygden är det väldigt utmanande att hitta någon som kan ta över verksamheten när man slutar.

”På landsbygden finns det cirka 77 000 företag – detta är cirka 30 % av alla företag inom förädling och den privata servicesektorn.  Antalet gårdar som aktivt bedriver jordbruk är cirka 43 000. Det behövs nya företagare på landsbygden inom många sektorer, inklusive jordbruksföretagen. Inom jordbruksföretagen har man traditionellt gjort generationsväxlingar inom familjen, men numera har också antalet ägarbyten med personer utanför släkten ökat”, berättar Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Genom EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering kan ägarbyten och förnyelse av företagen stimuleras. Tack vare EU:s landsbygdsfinansiering kan närings-, trafik- och miljöcentralerna stödja inledande av sådan företagsverksamhet som inte hör till jord- och skogsbrukssektorn och som bedrivs i anslutning till gårdsbruksenheten.

Leader-grupperna kan stödja företagsförsök inom jordbruket och andra sektorer, inledande av företagande både på deltid och heltid samt ägarbyten inom företag på landsbygden. Därtill kan unga företagare som inleder jordbruksproduktion beviljas stöd som täcker de kostnader som uppstår vid anskaffning och etablering av en gårdsbruksenhet. Du kan läsa mera om ägarbyte på (sidan på finska): https://maaseutu.fi/yrittajalle/omistajanvaihdos/ 

Evenemang över hela Finland under ägarbytesveckan

Under ägarbytesveckan arrangerar Omistajanvaihdosfoorumi evenemang runtom i Finland. Flera evenemang ordnas också online. Mer information om evenemangen finns på: https://me.yrittajat.fi/omistajanvaihdosviikko/

Ägarbyteskonferensen öppnas av jord- och skogsbruksministeriets statssekreterare Päivi Nerg, och Juuso Kalliokoski, som är ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, deltar i en paneldebatt där man diskuterar läget för ägarbyten inom landsbygdsföretag. Konferensen är för inbjudna gäster. 

Ägarbytesveckan ordnas av Omistajanvaihdosfoorumi som är ett samarbetsnätverk mellan 23 organisationer. Medlemmar är bland annat arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland rf, Finnvera, Business Finland, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Proagria.
 

Mer information:
Juuso Kalliokoski
ledande sakkunnig
0295 162 470
fornamn.efternamn@gov.fi

Fotografi: Jyrki Niemi.