Hoppa till innehåll
Media

Gemensamt svenskt-finskt möte för en ökad livsmedelsexport

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2022 17.36
Nyhet
Ruotsin maatalousministerin valtiosihteeri Oskar Magnusson ja Suomen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio tapasivat 8.3.2022 Tukholmassa

Oskar Magnusson, statssekreterare till den svenska landsbygdsministern och Jaana Husu-Kallio, kanslichef på det finska Jord- och Skogsbruksministeriet träffades den 8 mars 2022 i Stockholm för att diskutera hur Sverige och Finland tillsammans kan stärka sin livsmedelsexport. Under mötet diskuterades även kriget i Ukraina, och hur det kan komma att påverka den nationella livsmedelsförsörjningen och den globala marknadssituationen.

Det svensk-finska samarbetet för en ökad livsmedelsexport inleddes 2018. Sedan dess har länderna gjort ett antal gemensamma aktiviteter på den globala marknaden för att marknadsföra och sälja nordisk mat.

Vid mötet i Stockholm diskuterades det bilaterala samarbetet för en ökad livsmedelsexport och både statssekreterare Oskar Magnusson och Kanslichefen Jaana Husu-Kallio framhöll att livsmedelssäkerhet och robusthet i livsmedelskedjan är väsentliga delar i beredskapsarbetet.

"Ett fördjupat samarbete med Finland sker på flera områden, även inom livsmedelsproduktion och livsmedelsexport.   Värdet av svensk livsmedelsexport ökade med nästan 8 procent under 2021 och det totala exportvärdet är idag cirka 62 miljarder kronor. Det finns en stor potential i att gå samman och öka vår globala marknadsandel och samtidigt säkerställa en ökad livsmedelsproduktion i Norden", säger statssekreterare Oskar Magnusson.

"Det framkom med tydlighet under vårt möte att både Finland och Sverige värdesätter och prioriterar den nationella livsmedelsförsörjningen, något som blivit särskilt tydligt i dessa svåra tider. Jag vill också poängtera att det är viktigt att fortsätta vårt goda samarbete för en ökad livsmedelsexport. Vår gemensamma nordiska matidentitet reflekteras väl i det faktum att Sverige är den viktigaste importmarknaden för finsk livsmedelsexport", sa Kanslichef Jaana Husu-Kallio.

 

Mer information:

Aulikki Hulmi, direktör för internationella frågor, tfn +358 50 475 0066, [email protected]

EU och internationella frågor Mat och jordbruk